menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt học tập chuyên đề năm 2020
Đăng ngày 12-05-2020 09:46

Thực hiện học tập Chuyên đề năm 2020 và nhằm nâng cao nhận thức đối với đảng viên, công chức và người lao đông trong Cơ quan – sáng ngày 11/5/2020 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề  “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Dự buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2020 có đồng chí Lê Tiến – Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng, và toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong Cơ quan.

 Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Phạm Đi giới thiệu những nội dung cơ bản của Chuyên đề đó là đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; nguyên tắc, phương pháp, lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết dân tộc; đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng; phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

 Nội dung học tập và làm theo Bác liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như sự tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi dụng chức vụ, lợi ích nhóm, quyền hạn và các “bệnh” tham lam, lười biếng,  háo danh, xu nịnh, kiêu ngạo, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề đồng chí Lê Tiến – Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng nhấn mạnh: Chuyên đề học tập năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn dân và toàn quân ta, nhờ phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc mà suốt chiều dài lịch sử từ khi được thành lập đến nay Đảng đã Lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc chống ngoại xâm, trong công cuộc xây dựng đất nước và gần đây là thắng lợi trong cuộc phòng chống dịch covid – 2019. Đối với mỗi Cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành kiểm sát cần đưa những nội dung cơ bản trong Chuyên đề vào thực tiễn công tác Kiểm sát. Cán bộ kiểm sát phải là người có tư cách đạo đức, là những người phải vừa hồng vừa chuyên, gần gũi với quần chúng nhân dân trong công việc, nơi cư trú và mọi hoạt động khác góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trước mắt cần tích cực có những hoạt động tốt để thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành kiểm sát nhân dân và xuyên suốt trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát là góp phần tích cực vào công cuộc “Giữ gìn kỷ cương xã hội” ./.

 Trần Quang Nớp – Phòng 10