menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Vượt qua khó khăn hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2015-2020
Đăng ngày 26-05-2020 21:51

Với nhiệm vụ, chức năng đặc thù của Ngành là hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp trên địa bàn quận Liên Chiểu; trong suốt nhiệm kỳ qua Chi bộ đơn vị luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát thành phố và của Quận ủy Liên Chiểu thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể trực thuộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có công tác kiểm tra giám sát.

Là một tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy Liên Chiểu, với tổng số đảng viên tính đến đầu tháng 5/2020 là 13 đồng chí (chiếm tỷ lệ 68,5% so với tổng số công chức, người lao động trong đơn vị). Tại Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đã bầu đủ Chi ủy gồm 03 đồng chí (gồm 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư và 01 đồng chí Chi ủy viên), Chi ủy Chi bộ đã phân công đồng chí Phó Bí thư Chi bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Tuy nhiên, do công tác điều động, luân chuyển cán bộ, tháng 5/2015, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ được điều động nhận công tác đơn vị mới; tiếp đến tháng 4/2017, đồng chí Bí thư Chi bộ được điều động về nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy; và cho đến tháng 11/2017 nhân sự cấp ủy Chi bộ mới được kiện toàn. Như vậy, từ tháng 4/2017 đến 11/2017, Chi uỷ Chi bộ chỉ còn 01 đồng chí Chi uỷ viên. Bên cạnh đó, áp lực công tác chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhất là các đồng chí trong Chi uỷ còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Tuy vậy, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Quận ủy Liên Chiểu, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, cùng với việc tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, sau khi kiện toàn nhân sự cấp ủy, Chi uỷ cũng đã cố gắng vượt qua khó khăn lãnh đạo Chi bộ và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, căn cứ trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình kiểm tra giám sát hằng năm, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát toàn diện trên các mặt. Qua công tác kiểm tra, giám sát, nhận thấy: Từng đảng viên trong Chi bộ ý thức được vai trò, nhiệm vụ chính trị của mình; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà Nước và quy định của Ngành, không có đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật. Từ 2015-2020, Chi bộ luôn được Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Văn Bung – PVT VKSND TPĐN và đ/c Đàm Quang Hưng – PBT Thường trực Quận ủy Liên Chiểu chúc mừng Chi ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Quận ủy Liên Chiểu tổ chức ngày 26 tháng 5 năm 2020, đồng chí Lê Đường - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu nhận định: “Những kết quả đạt được nêu trên là nhờ Chi bộ đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sâu của Quận ủy Liên Chiểu, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo VKSND TP. Đà Nẵng về mọi mặt. Cùng với đó, là sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cấp ủy; ý thức chính trị và sự đồng thuận của toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ mới giúp Chi bộ có được điều đó”.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Quận ủy Liên Chiểu tổ chức ngày 26 tháng 5 năm 2020

Với những kết quả đó cùng với việc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, Chi bộ VKSND quận Liên Chiểu tin tưởng tập thể Chi bộ, đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ và Kế hoạch công tác hằng năm mà đơn vị đã đề ra.

  Lê Đường – VKSND Liên Chiểu