menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ: Đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại Hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.
Đăng ngày 22-01-2021 01:45

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm lệ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Tất cả cán bộ đảng viên thuộc Chi bộ Viện kiểm sát đã tham dự.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được báo cáo viên Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyếtĐại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII. Theo đó, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Trường Chính trị thành phố, gồm 349 đại biểu chính thức.

Hình ảnh Toàn cảnh Hội nghị​

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo, chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu thị sự thống nhất cao với mục tiêu: “Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”. Đại Hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình và kết quả 5 năm 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội. Về đánh giá tình hình và kết quả 5 năm 2015-2020 Đại hội khẳng định nhiệm kỳ 05 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư được cải thiện. Ba đột phá về phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả khá rõ nét, trong đó ngành dịch vụ, nhất là du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng đạt được nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng, góp phần khẳng định vị thế của thành phố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường; tiếp tục khẳng định Đảng bộ Đà Nẵng là Đảng bộ mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, nhân dân Đà Nẵng kiên cường, tự hào và luôn đồng hành với thành phố. Đại hội nhất trí: Quan điểm: Quán triệt, thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định, trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế; phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng; Với mục tiêu tổng quát đến năm 2025: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc..

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố.

Là một cơ quan đơn vị ngành dọc, một cơ sở Đảng, Cấp ủy Chi bộ Viện kiểm sát xác định việc tham dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại Hội đại biểu thành phố là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương phải thực hiện nghiêm túc đối với mỗi Đảng viên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị để các đảng viên được quán triệt và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình, để cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội và Chương trình hành động qua lĩnh vực công tác, góp phần vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra./.

                                                                                                        Lê Vũ - VKS Cẩm Lệ