menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Học tập Bác về bảo vệ Môi trường !

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của dân tộc trên mọi lĩnh vực về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, Người đều để lại cho chúng ta những bài học còn nguyên giá trị cho đến ngày nay và có lẽ mãi mãi về sau. Trong đó, có lĩnh vực môi trường và công tác môi trường.

Lúc sinh thời, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng gắn cuộc sống của mình với thiên nhiên, môi trường. Đối với Bác thiên nhiên là người bạn cùng đồng hành, chia sẻ buồn vui, là nguồn cổ vũ trong mọi hoạt động. Ở thiên nhiên, Người tìm thấy một sự quân bình trong tâm hồn lúc thảnh thơi hay trong những giờ phút căng thẳng. Ngay cả khi đọc những áng văn thơ của Người  thì thiên nhiên sông núi cũng thường xuất hiện “ Núi ấp ôm mây, mây ấp núi / Lòng sông gương sáng , bui không mờ ” , hay như giữa lúc bộ bề việc nước thì thiên nhiên luôn thường trực bên người; “ Giữa dòng bàn bạc việc quân / Khuya về bát ngát trăng ngâ đầy thuyền”.

Hẳn nhiều người trong chúng ta ai nhớ mãi hai câu thơ của Người về Tết trồng cây:

“Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Phong trào Tết trồng cây do Bác phát động đã dần trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta, mang lại những hiệu quả thiết thực về kinh tế và môi trường và đây có thể nói là một trong những nét độc đáo của dân tộc Việt Nam.

Có thể nói cho đến nay, ít có một lãnh tụ, một nguyên thủ quốc gia nào như Chủ tịch Hồ Chí Minh có một tầm nhìn xa trông rộng và một việc làm độc đáo đến như vậy.

Với bút danh Tân Sinh – vào năm 1947 Người viết tác phẩm Đời sống mới, trong đó đề cập toàn diện đến các vấn đề thuộc phạm vi đời sống, vấn đề môi trường. Người nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ cùng với tăng gia sản xuất là giữ gìn môi trường sống, vệ sinh nơi ở và nơi làm việc, sống hòa hợp với thiên nhiên. Sau hòa bình lập lại ở Miền Bắc, năm nào Bác cũng có những bài viết, những cuộc nói chuyện chuyên đề về môi trường.

 Để vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, Người khởi xướng phong trào "Vệ sinh yêu nước", được nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Một dấu mốc như trở thành thông lệ đến bây giờ là vào tháng 11/1959, Bac đã phát động "Tết trồng cây" trong toàn. Người kêu gọi "người người trồng cây, nhà nhà trồng cây" và chỉ rõ tầm quan trọng của việc trồng và bảo vệ cây xanh bằng câu nói hết sức cô đọng nhưng đầy đủ ý nghĩa "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".

Người cũng đã sớm cảnh báo hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi, gây tác hại đến tài nguyên, môi trường sinh thái của con người. Người xem tệ phá rừng là hành vi “đem vàng đổ xuống biển”. Nhưng thực tế rất  đáng tiếc là lời cảnh báo của Người đã không được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Đến nay, như chúng ta đã thấy nạn phá rừng đã đem đến hậu quả vô cùng thảm khốc đối với con ngườn. Thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh... Tất cả những điều đó đang là những thách thức, đang đặt ra những bài toán phải có lời giải vừa chính xác vừa kịp thời như một bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

Cả một đời vì nước, vì dân, đến lúc đi xa, chúng ta vẫn tìm thấy trong tư tưởng của Người một tầm nhìn xa trông rộng của bậc vĩ nhân – một lãnh tụ kiệt xuất, một danh nhân văn hóa thế giới trong việc làm cho môi trường sống của con người ngày càng tốt đẹp hơn.

Đảng ta kiên định với lập trường và tư tưởng Hồ Chí Minh về môi trường, đã tiếp tục định hướng đúng đắn Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi công dân. Khắc phục ô nhiễm với khôi phục và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu dùng sạch

Đất nước ta đang tiếp tục kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm đảm bảo chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường – Luật bảo vệ Môi trường năm 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2022 là một trong những minh chứng cho điều đó.

Là cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất nhưng đầy ý nghĩa, thường xuyên nhắc nhở gia đình và người thân về bảo vệ môi trường. Mỗi chúng ta cùng thực hiện tốt những điều Bác Hồ nhắc nhở, dạy bảo về bảo vệ môi trường sống và cụ thể hơn là cùng góp sức xây dựng một thành phố Đà Nẵng văn minh, xanh và sạch đẹp ./.

Quang Nớp