menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
“Người đi tìm hình của Nước”

Mỗi câu thơ trong bài thơ “Người đi tìm hình của Nước”  khiến cho mỗi chúng ta thổn thức, bồi hồi trong những ngày đầu tháng 6 này – “Đất nước đẹp vô cùng, nhưng Bác phải ra đi/ Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác/ Khi bờ bãi dần lùi làng xóm khuất/ Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre”. Với lòng tôn kính bậc vĩ nhân, dấu ấn lịch sử ngày 5-6-1911 – ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước mãi mãi được khắc ghi trong các thế hệ người Việt Nam.

( Ngày 5/6/1911, tai bến nhà Rồng - Bác ra đi tìm đường cứu nước) ( Ảnh tư liệu)

Ngày 05/6/1911 từ bến cảng Nhà Rồng, Thành phố Sài Gòn – Gia Định năm xưa, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước với một quyết tâm cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào , độc lập cho Tổ quốc”. Nguyễn Tất Thành đi tới trời Âu – khu vực đang có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa, chính trị để tìm hiểu truyền thống tự do, bình đẳng, bác ái…, tìm hiểu nơi đã sinh ra chế độ thực dân thối nát, vô cùng tàn bạo; đặc biệt là đến Pháp – quốc gia đang trực tiếp cai trị đất nước mình.

Trong vòng 10 năm, từ năm 1911 đến năm 1920, Người đã tận dụng mọi cơ hội để được đến nhiều nơi trên thế giới. Bàn chân của Người in dấu trên nhiều nước thuộc các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ. Đặc biệt, Người đã dừng chân khảo sát khá lâu ở 3 nước đế quốc lớn nhất thời đó là Mỹ, Anh và Pháp.

Sớm nhận thức được xu thế phát triển tất yếu của lịch sử và tính chất của thời đại mà Cách mạng tháng Mười Nga mở ra, Người xác định con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, khám phá ra chân lý lịch sử: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những năm tháng tìm tòi không mệt mỏi về lý luận và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế, người thanh niên Nguyễn Tất Thành bất chấp mọi hiểm nguy, đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920, trở thành nhà hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc.

Và sau 30 năm tìm đường cứu nước, mùa xuân năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giành chính quyền về tay Nhân dân, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập và dân chủ. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã tiến hành 2 cuộc kháng chiến thần thánh đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mỗi chúng ta luôn ghi nhớ đây là cột mốc quý, mốc son vàng của lịch sử dân tộc, có ý nghĩa trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Nhớ về Người, chúng ta ra sức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc và đời sống hằng ngày. 

Đối với thế hệ trẻ hôm nay – quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác đã để lại nhiều bài học vô cùng quí giá, đó là bài học:

- Phải thường xuyên nỗ lực học tập, tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo các tiến bộ, cái tinh hoa của nhân loại vào thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày nay là điều kiện thuận lợi để thanh niên có điều kiện học những tinh hoa và phù hợp của các trào lưu trên thế giới nhưng không được phụ thuộc, cần tiếp thu có chọn lọc trên nền tảng các giá trị truyền thống cốt lõi của dân tộc, tiếp thu những giá trị mới để làm giàu bản sắc dân tộc. Tích cực nâng cao năng lực ngoại ngữ, nắm bắt và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hình thành những công dân toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển nhảy vọt của đất nước.

- Phải có ý thức tự rèn thái độ sống đúng đắn, ý chí vươn lên, vượt khó sáng tạo. Bối cảnh hiện nay đòi hỏi mỗi thanh niên phải biết làm giàu cho bản thân và có khát vọng vươn tới những tầm cao, nếu thỏa mãn, thanh niên sẽ sớm bị tụt hậu. Để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sẽ còn phải vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đòi hỏi thanh niên phải ra sức học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần nghị lực và ý chí quyết tâm, không ngừng nâng cao giác ngộ lý tưởng cách mạng, để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của tuổi trẻ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

Nhớ Bác, học Bác để mỗi chúng ta - những người Cán bộ, Kiểm sát viên cần nỗ lực hơn trong tự rèn luyện, không ngừng sáng tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phấn đấu góp phần tích cưc  vào công cuộc " Giữ gìn kỷ cương xã hội" vì một nước Việt Nam hùng cường như tâm nguyện và khát vọng cháy bỏng của Người ! ./.

Quang Nớp