menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05 Đăng ngày 23-08-2020 09:42
  • Viết về “ người thầy” Kiểm sát Đăng ngày 25-07-2020 03:46
  • Nhìn lại kết quả phong trào thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2019 Đăng ngày 25-06-2020 11:50
  • Sơn Trà - Một số kết quả hoạt động của Chi bộ VKSND quận, nhiệm kỳ 2015-2020 Đăng ngày 31-05-2020 03:34
  • Liên Chiểu - Vượt qua khó khăn hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đăng ngày 26-05-2020 21:51
  • Cảm xúc tháng năm Đăng ngày 18-05-2020 11:26
  • Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt học tập chuyên đề năm 2020 Đăng ngày 12-05-2020 09:46
  • Sơn Trà - Thành công từ công tác lãnh đạo tốt việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ VKSND quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đăng ngày 11-05-2020 01:26
  • Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh Đăng ngày 10-05-2020 08:11
  • Học tập và làm theo gương Bác về bài học lòng dân Đăng ngày 07-05-2020 10:30