menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Cảm xúc tháng năm Đăng ngày 18-05-2020 11:26
  • Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt học tập chuyên đề năm 2020 Đăng ngày 12-05-2020 09:46
  • Sơn Trà - Thành công từ công tác lãnh đạo tốt việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ VKSND quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đăng ngày 11-05-2020 01:26
  • Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh Đăng ngày 10-05-2020 08:11
  • Học tập và làm theo gương Bác về bài học lòng dân Đăng ngày 07-05-2020 10:30
  • Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng Đăng ngày 29-04-2020 13:00
  • Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng Đăng ngày 29-04-2020 12:45
  • Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng: tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đăng ngày 03-10-2019 03:40
  • 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Rèn đức, giữ 'liêm' Đăng ngày 18-09-2019 10:10
  • RÈN LUYỆN ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI CÁN BỘ KIỂM SÁT THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA “DI CHÚC” CỦA BÁC Đăng ngày 29-08-2019 16:12