menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ WEBSITE VKSNDTP ĐÀ NẴNG
Đăng ngày 01-02-2012 22:22
Theo Quyết định số 34 / TKTP ,ngày 14 /10/2011 của Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng , các thành viên Ban quản trị trang thông tin điện tử của VKSNDTP Đà Nẵng ( gọi tắt là trang tin ) có nhiệm vụ sau: 1.Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng TKTP- Trưởng ban: phụ trách chung; tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong quản lý, vận hành và sử dụng trang tin ; Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nội dung trang tin theo đúng quy định pháp luật ; Nhận và đăng bài của các đơn vị, cá nhân; Biên soạn, đưa tin về hoạt động của Đảng bộ, Chi hội luật gia; Xây dựng và trình Viện trưởng ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng trang tin . 2.Phạm Văn Dũng, phó Văn phòng – Phó trưởng ban : Cập nhật vào trang tin các văn bản pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và các thông tin về quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện và công tác tổng hợp; Phụ trách biên soạn , đưa tin tuyên truyền về hoạt động của VKSNDTP Đà Nẵng; Điều hành Ban quản trị khi Trưởng ban đi vắng.

 

    3. Lê Thị Bắc- kiểm tra viên chính, phòng TCCB, ủy viên : Cập nhật vào trang tin các văn  pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ, biểu mẫu và  thông tin khác về công tác tổ chức cán bộ   ; Biên soạn , đưa tin về hoạt động trong công tác tổ chức cán bộ của  VKSNDTP Đà Nẵng.

    4. Thái Nguyên Đoàn, kiểm sát viên trung cấp , phòng 12- ủy viên:  Cập nhật vào trang tin  các văn bản pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ, biểu mẫu và các thông tin khác về công tác hình sự, giam giữ cải tạo và thi hành án hình sự; Biên soạn , đưa tin về hoạt động của  VKSNDTP Đà Nẵng.

    5.Nguyễn Thị Bạch Tuyết, kiểm sát viên trung cấp , phòng 5- ủy viên: Cập nhật vào trang tin các văn bản pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ, biểu mẫu và thông tin   khác về lĩnh vực dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, thi hành án dân sự, giải quyết đơn ; Biên soạn , đưa tin về hoạt động của Công đoàn VKSNDTP Đà Nẵng.

    6.Hoàng Vũ Thành -kiểm sát viên sơ cấp, Văn phòng - ủy viên: Cập nhật vào trang tin các văn bản pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ, biểu mẫu và thông tin   khác về  công tác thi đua khen thưởng, về công tác kế toán- tài chính;  Lịch công tác tuần, Lịch trực, Giấy mời, Giấy triệu tập … ;   Biên soạn , đưa tin về hoạt động của Chi đoàn và Hội cựu chiến binh VKSNDTP Đà Nẵng.

7. Đinh Thị Thanh Vân, chuyên viên CNTT- ủy viên : chịu trách nhiệm về kỹ thuật vận hành  trang tin ; Cập nhật vào trang tin nội bộ văn bản pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ biểu mẫu và  thông tin khác về  thống kê và công nghệ thông tin; Hướng dẫn cán bộ, công chức trong ngành KSNDTP Đà Nẵng sử dụng trang tin .

 Vậy Ban quản trị trang thông tin điện tử của VKSND TP Đà Nẵng thông báo để các đơn vị, cá nhân biết để tiện liên hệ công tác./.

                                                                                                                                            BAN QUẢN TRỊ