menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất và hiệu quả
Đăng ngày 26-03-2021 13:30

Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ số: 566/KH-TTr-KT ngày 19/8/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND thành phố Đà Nẵng, đến nay, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại VKSND quận Liên Chiểu đã đạt được những kết quả nhất định, xây dựng được một tập thể trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có đủ tư cách, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Ngành như: Chỉ thị số: 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số: 161/QĐ-VKSTC ngày 30/6/2016 của Viện trưởng VKSND Tối cao và Quyết định số: 242/QĐ-VKS ngày 27/10/2017 của Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu cũng đã ban hành Quy chế số: 413/QĐ-VKS ngày 04/10/2017 để toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị nắm bắt và vận dụng trong thực tế thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy Chi bộ Viện kiểm sát thường xuyên quán triệt đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình; đồng thời chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị phát huy quyền làm chủ của công chức và người lao động, không ngừng nâng cao chất lượng, hoạt động trong sinh hoạt đảng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của đảng viên, quần chúng về xây dựng đảng. Các tổ chức, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của cơ quan. Ban Thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, kết quả kiểm tra, giám sát được lãnh đạo Viện ghi nhận và tiếp thu nghiêm túc. Lãnh đạo Viện luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm, thông qua Hội nghị cán bộ công chức đầu năm, đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trước toàn thể CBCC và tổ chức để CBCC thảo luận, đóng góp ý kiến vào chương trình công tác hàng năm, cũng như đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ một cách phù hợp. Lãnh đạo Viện cũng thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Quán triệt, triển khai các nội dung quan trọng tại cuộc họp

Với quan điểm “gắn chặt nhiệm vụ chuyên môn của Ngành với nhiệm vụ chính trị của địa phương”, trong thời gian qua, thông qua hoạt động công tác kiểm sát, Viện kiểm sát đã có nhiều kiến nghị, đề xuất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao uy tín cấp ủy, hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước của cơ quan chính quyền như: Kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu về các giải pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi Lừa đảo qua mạng xã hộiCố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn quận Liên Chiểu… giúp cơ quan quản lý Nhà nước có giải pháp phù hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai trong công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm.

Trong công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan trên địa bàn, Viện kiểm sát đã chủ động trong việc triển khai và hoàn thành việc ký kết Quy chế 01/2020/LN-QCPH ngày 09/3/2020 về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Viện kiểm sát nhân dân cùng với UBMTTQ Việt Nam quận cũng đã ký kết Quy chế phối hợp số: 02/2020/QC-PH ngày 13/10/2020 nhằm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác kiểm sát, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức cùng cấp trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát, tuyên truyền phổ biến pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Qua đó, phát huy dân chủ trong quan hệ công tác và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan.

Liên ngành các Cơ quan tố tụng quận Liên Chiểu

Bên cạnh đó, vai trò của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên được thể hiện rõ nét qua việc tổ chức các hoạt động phong trào, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong nội bộ. Bên cạnh việc thực hiện tốt các công tác chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể Viện kiểm sát tích cực tham gia các phong trào do các tổ chức đoàn thể cấp trên, địa phương phát động; đơn vị luôn tham gia với lực lượng đông đảo, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, văn hóa, thể dục, thể thao… Đặc biệt, nhằm truyền tải, góp phần cùng các ngành, các cấp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giúp cho các tầng lớp thanh niên trên địa bàn nhận thức đúng đắn, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, trong năm 2020, Chi đoàn Viện kiểm sát đã phối hợp với Quận đoàn, Chi đoàn Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức thực hiện 02 phiên tòa giả định xét xử về các tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”“Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, các phiên tòa được quay, ghi hình, biên tập với nội dung tuyên truyền đa dạng và đăng tải trên các phương tiện truyền thông, được ngành và địa phương đánh giá cao. Tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Liên đoàn lao động quận Liên Chiểu lần thứ III diễn ra ngày 01/7/2020, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu được Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019, đồng chí Chủ tịch công đoàn của đơn vị được Liên đoàn lao động quận Liên Chiểu tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2019, Viện kiểm sát có 02 cá nhân được VKSND thành phố tặng Giấy khen do có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trong giai đoạn 2015-2019. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020), Viện kiểm sát cũng đã tổ chức Giải bóng đá mini với sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình từ các đơn vị bạn, qua đó tạo sự gắn kết trong mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trên địa bàn. Ngoài ra, hưởng ứng Lời kêu gọi: "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, vào ngày 20/8/2020, đại diện Lãnh đạo, Công đoàn và Chi đoàn Viện kiểm sát đã ủng hộ trao quà và tiền mặt đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Liên Chiểu nhằm góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương và toàn xã hội thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến (Nguồn: VKSND TP. Đà Nẵng)

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đơn vị đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất: Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị của Bộ Chính trị, cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng về thực hiện quy chế dân chủ. Tranh thủ sự lãnh đạo của Quận ủy và tăng cường sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ trong việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, xem việc thực hiện Quy chế dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của toàn thể đảng viên Chi bộ và cán bộ công chức trong cơ quan. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai: Định kỳ rà soát các Quy chế hoạt động của cơ quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là vai trò của người đứng đầu.

Thứ ba:  Xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan trên địa bàn trong việc thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo đơn vị với Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong thực hiện Quy chế dân chủ, không ngừng đổi mới phương thức làm việc từng bước hiện đại, khoa học hơn; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát của đơn vị.

Thứ tư: Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy tinh thần tự chủ, tự giác, tinh thần đoàn kết, nâng cao tính đấu tranh phê và tự phê của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ việc thực hiện Quy chế đối với cơ quan cấp trên đúng quy định.

                                                       Lê Đường - VKS Liên Chiểu