menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng 10 tăng cường thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm.
Đăng ngày 08-10-2021 08:18

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, HNGĐ, Hành chính, KDTM và Lao động. KSV Phòng 10 đã thực hiện 05 phiên tòa rút kinh nghiệm ( trong đó : hành chính sơ thẩm: 03 phiên, kinh doanh thương mại phúc thẩm : 02 phiên).

Về công tác chuẩn bị trước phiên tòa,  KSV được phân công đã  thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện KSND tối cao về nghiên cứu hồ sơ vụ án; chuyển tài liệu cho những người tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm, lập dự kiến diễn biến tại phiên tòa, chuẩn bị các câu hỏi ngắn gọn đi vào nội dung chính cần làm rõ trong hồ sơ vụ án, lựa chọn những vụ án khó để thực hiện PTRKN.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật theo đúng qui định của Luật tố tụng hành chính, Bộ luật tố tụng dân sự thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên theo quy định tại Điều 43 Luật tố tụng hành chính, Điều 58 Bộ luật TTDS và Quy chế nghiệp vụ của ngành. Kiểm sát tham gia phiên tòa đã thể hiện được văn hóa pháp lý nơi xét xử, trang phục đúng quy định của Ngành, phát ngôn tại phiên tòa đảm bảo tính uy nghiêm của pháp luật, thể hiện sự tôn trọng Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng theo đúng quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án, ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kiểm sát viên đã tham gia hỏi các đương sự; đặt câu hỏi ngắn  gọn, rõ ràng, dễ hiểu, làm rõ được những nội dung liên quan đến vụ án, để từ đó đưa ra quan điểm giải quyết vụ án theo hướng chấp nhận đơn khởi kiện hay không chấp nhận đơn khởi kiện đối với vụ án hành chính sơ thẩm; chấp nhận kháng cáo, chấp nhận một phần kháng cáo hay không chấp nhận kháng cáo, sửa hay giữa nguyên quyết định của bản án sơ thẩm và được Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của KSV.

Quá trình thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, KSV được phân công đã chủ động phối hợp tốt với Hội đồng xét xử  để thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm được chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo tính tôn nghiêm của pháp luật.

Kết quả thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm : Đối với phiên tòa hành chính sơ thẩm: 03 vụ, quan điểm của Kiểm sát viên được Hội đồng xét xử sơ thẩm chấp nhận: Bác đơn khởi kiện : 02 vụ, đình chỉ : 01 vụ. Đối với phiên tòa kinh doanh thương mại phúc thẩm : 02 vụ, quan điểm của Kiểm sát viên được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận : sửa án sơ thẩm : 01 vụ, đình chỉ : 01 vụ. Như vậy, chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm của Phòng 10 đã hoàn thành,đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra: 5/4 PTRKN (đạt 125%).

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa rút kinh nghiệm, Lãnh đạo phòng 10 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, tham gia ý kiến cho KSV được phân công thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, nhận xét, đánh giá những ưu, khuyết điểm của Kiểm sát viên, mục đích, ý nghĩa của phiên tòa rút kinh nghiệm đã đạt yêu cầu đặt ra và cần phát huy nhân rộng nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính và vụ án kinh doanh thương mại./.

                                                           Trần Thị Thắng, KSVTC– Phòng 10