menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Công tác phòng, chống tiêu cực nhìn từ góc độ của Phòng 8 (VKSND thành phố Đà Nẵng)
Đăng ngày 29-11-2021 09:39

Với chức năng và nhiệm vụ được giao là kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án. Chương trình công tác hằng năm được xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện  đều căn cứ vào nhiệm vụ chung của Ngành và Viện kiểm sát nhân dân thành phố. Hoạt động của đơn vị đều công khai minh bạch từ chủ trương, kế hoạch công tác và quá trình thực hiện, từ đó  công chức trong đơn vị biết và, đồng thời giám sát quá trình thực hiện. Các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đều được công khai  và thực hiện theo đúng quy định. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm sát, Phòng 8 xây dựng  kế hoạch trình Lãnh đạo Viện duyệt. Vì vậy khi triển khai thực hiện đều đúng theo kế hoạch và đảm bảo không xảy ra hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị được kiểm sát, tại đơn vị không có xảy ra bất cứ sai phạm nào liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Trong thời gian qua không có bất cứ đơn thư khiếu nại tố cáo nào liên quan đến công chức trong đơn vị.

Với nhận thức là: sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước là nhân tố quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, người đứng đầu đơn vị phải thật sự coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cho nên trong các cuộc họp thường kỳ của chi bộ đều có nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bí thư cấp uỷ, đồng thời là  người đứng đầu đơn vị phải thật sự gương mẫu và dành thời gian thích đáng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải cam kết về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Cấp uỷ đơn vị đã quản lý chặt chẽ đảng viên, cán bộ; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa và phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm; thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Là đơn vị có chức năng kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố, đơn vị thường xuyên phối hợp với cơ quan thi hành án thực hiện thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng là 03 vụ (04) việc thi hành án, hầu hết qua xác minh thì người phải thi hành án không có điều kiện thi hành hoặc có tài sản nhưng giá trị thấp hoặc chỉ có thu nhập từ tiền lương hưu nên khi Cơ quan Thi hành án dân sự tiến hành xử lý thì chỉ thu hồi được một phần, không thể thu hồi được toàn bộ tiền, tài sản theo Bản án tuyên. Đối với vụ án hình sự về kinh tế đang thi hành tại các cơ quan THADS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là18 vụ (20 việc thi hành án) thuộc những vụ án phức tạp, vụ việc có giá trị lớn, điển hình như vụ Phạm Công Danh thì việc thu hồi tiền tài sản cho Nhà nước gặp khó khăn trong việc xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại Dự án Khu phức hợp Thương mại và Dịch vụ cao tầng tại khu vực sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng. Còn những vụ việc có giá trị nhỏ, không có tài sản đảm bảo thì Cơ quan THADS chỉ thi hành được một phần và xác định vụ việc chưa có điều kiện thi hành án. Việc thụ lý, tổ chức THA của cơ quan THADS đối với việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự kinh tế, tham nhũng còn chậm, việc xử lý tài sản phải phụ thuộc rất nhiều vào các cơ quan khác trong phối hợp (điển hình như vụ Phạm Công Danh).Từ thực tế đó, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng 8 đã tham mưu cho Lãnh đạo viện có văn bản yêu cầu Cơ quan THADS thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ Chấp hành viên, công chức trong việc thi hành án các vụ án hình sự về kinh tế - tham nhũng. Thường xuyên theo dõi, rà soát, lập kế hoạch giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể theo chỉ đạo của Tổng cục, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của từng vụ việc cụ thể, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp khắc phục.  Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của đương sự nếu phát hiện đương sự có điều kiện thi hành án thì tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh Phòng 8 trong 01 cuộc trực tiếp kiểm sát

Trong công tác  kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đã được Viện kiểm sát hai cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng quan tâm thực hiện theo đúng và vượt chỉ tiêu kế hoạch và chương trình công tác đã đề ra; Thông qua các cuộc kiểm tra, kiểm sát đã phát hiện nhiều vi phạm, tồn tại và ban hành kết luận kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra, kiểm sát khắc phục, sửa chữa; góp phần đảm bảo việc tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật; Phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Thông qua hoạt động kiểm sát, cơ bản đã khắc phục được tình trạng ra Quyết định thi hành án hình sự, Hoãn, tạm đình chỉ, thi hành án phạt tù; Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; việc tổ chức thi hành án, lập thủ tục đề nghị chuyển Trại giam đối với số bị án phạt tù tại Trại tạm giam đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Công tác ban hành kiến  nghị về thi hành án hình sự của Viện kiểm sát hai cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  là khá cao. Kết quả đó đã góp phần thể hiện được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện KSND trong hoạt động tư pháp. Trên cơ sở đó, các bản án, Quyết định của Tòa án các cấp có hiệu lực được thi hành, thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất góp phần bảo đảm việc chấp hành pháp luật thi hành án hình sự của Tòa án, Cơ quan quản lý giam giữ nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật, phục vụ có hiệu quả cho công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn toàn thành phố.

Phòng 8 đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp, chủ động, tích cực vận dụng phương thức kiểm sát phù hợp nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Hàng tuần kiểm sát định kỳ, về thủ tục xuất, nhập can phạm nhân tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng. Thông qua công tác này đã phát hiện các vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp trong việc để quá hạn tạm giữ, qúa hạn tạm giam,  ban hành các quyết định tạm giữ, tạm giam không đúng mẫu, ban hành giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách không đúng và đã kịp thời kiến  nghị,  thông báo rút kinh nghiệm chung đến các đơn vị quận huyện. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng trong công tác kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng  mỗi năm 02 lần. Các kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các Cơ quan Tòa án, Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố, Trại tạm giam có văn bản tiếp thu, chấp nhận, khắc phục sửa chữa. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự được chú trọng và tăng cường nên nhìn chung đảm bảo việc Tòa án ra Quyết định, chuyển giao Quyết định, bản án cho Cơ quan thi hành án và các Cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đúng thời hạn. Không có trường hợp chậm ra Quyết định, chậm chuyển giao Quyết định, chậm áp giải. Kiểm sát hồ sơ xin hoãn thi hành án phạt tù của Tòa án cùng cấp, qua nghiên cứu, đối chiếu các quy định của pháp luật, các trường hợp hoãn đều đủ điều kiện và có căn cứ, đúng pháp luật. Về tạm đình chỉ thi hành án phạt tù, phòng cũng đã phối hợp với cơ quan đề nghị và Tòa án thành phố kịp thời giải quyết các trường hợp đề nghị tạm đình chỉ thi hành án phạt tù do phạm nhân bị bệnh nặng. Các trường hợp tạm đình chỉ đều lập hồ sơ và kiểm sát chặt chẽ về căn cứ, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Để đạt những kết quả nêu trên là  có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Viện, đồng thời Phòng 8  bám sát Chỉ thị của Viện Trưởng, hướng dẫn của Vụ 8, kế hoạch công tác năm của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ, xây dựng, kế hoạch cụ thể, chặt chẽ phù hợp với tình hình chung của đơn vị. Cán bộ, kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, kịp thời phát hiện các vi phạm, làm rõ nguyên nhân tồn tại trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Bên cạnh đó ý thức tự giác của công chức đơn vị được thường xuyên nâng cao, đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm quy chế hoạt động nghiệp vụ cũng như công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo phòng nên không để xảy ra trường hợp nào vi phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

Phạm Văn Dũng – Phòng 8