menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Nhìn lại 01 năm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành hình sự của tập thể Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Đăng ngày 29-11-2021 09:40

Năm 2021 là năm công tác đặc biệt vì bị ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 nhưng tập thể Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8) đã cố gắng, nỗ lực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Năm 2021 mặc dù do đại dịch Covid diễn biến phức tạp, một số hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự bị ảnh hưởng, gián đoạn, gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Phòng 8 đã chủ động, linh hoạt, vận dụng nhiều phương thức kiểm sát phù hợp, qua đó, vừa đảm bảo các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản theo Quyết định 139 ngày 29/04/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được hoàn thành, vừa đảm bảo công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án được chấp hành theo quy định của pháp luật

Kiểm sát viên Phòng 8 nghiên cứu hồ sơ, sổ sách trong đợt trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng

Tuy nhiên trong lúc thành phố Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố do dịch bệnh thì một số công chức phải làm việc tại nhà, làm việc từ xa nhưng Phòng 8 đã kiểm sát 100 % hồ sơ, tham gia 100% các phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện. Việc cho hoãn, tạm đình chỉ, ủy thác, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện được 02 Ngành phối hợp thường xuyên, xem xét rất thận trọng từng trường hợp cụ thể về các điều kiện theo quy định của pháp luật nên trong năm 2021 các quyết định về thi hành án của Tòa án được ban hành đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của BLHS, BLTTHS, Luật THAHS không để xảy ra vi phạm.

Công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam – Công sn thành phố Đà Nẵng

Phòng đã tiến hành 02 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng; ban hành 02 yêu cầu tự kiểm tra đối với Trại tạm giam và Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Đà Nẵng về việc chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và báo cáo kết quả cho Viện kiểm sát.

Nhằm đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là một trong những công tác quan trọng trong năm 2021, qua đó, Phòng đã chủ động ban hành công văn số 415/VKS-P8 ngày 22/03/2021 hướng dẫn một số nội dung đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam gửi đến Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện để tổ chức thực hiện và công văn số 753/VKS-P8 ngày 13/05/2021 về một số nội dung phối hợp đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam qua gửi đến Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng về thực hiện việc bầu cử của cơ sở giam giữ.

Năm 2021, Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 14 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng. Công tác đặc xá được tiến hành trong hoàn cảnh giữa lúc đại dịch Covid 19, gây khó khăn trong công tác kiểm sát việc lập hồ sơ đặc xá. Tuy nhiên, Phòng 8 đã tiến hành 01 cuộc kiểm sát trực tiếp đối với Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng về việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, qua kiểm sát đã ban hành 01 kết luận.

Diệu Ánh – P8