menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kết quả 01 năm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính trong bối cảnh đại dịch covid -19
Đăng ngày 29-11-2021 09:44

Năm 2021 là năm công tác đặc biệt vì bị ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 nhưng tập thể Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã cố gắng, nỗ lực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác kiểm sát việc thi hành án dân sự, hành chính.

Hình ảnh Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Năm 2021, mặc dù trong điều kiện ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Phòng 8 đã mang lại hiệu quả cao cho công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính với chuyển biến tích cực. Năm 2021, Phòng 8 đã thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2021. Đặc biệt là việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế (vụ Phạm Công Danh, Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh, Hứa Thị Phần)

Kiểm sát viên Phòng 8 tham gia trong 1 cuộc xác định tình trạng nhà

Trong năm 2021, Phòng 8 đã kiểm sát 100% các vụ việc cưỡng chế, kê biên, giao tài sản. Việc kiểm sát kê biên tài sản được Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát chặt chẽ từ việc ra quyết định về thi hành án, thông báo các quyết định, văn bản về thi hành án, tiến hành xác minh tài sản, thu thập tài liệu, việc lập kế hoạch cưỡng chế kê biên, tổ chức tiến hành kê biên, bán đấu giá tài sản, giao tài sản cho người mua trúng đấu giá hoặc giao tài sản cho cho đương sự, thu, quản lý, thanh toán tiền thi hành án, chi phí cưỡng chế, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước,… góp phần đảm bảo cho pháp luật thi hành án dân sự được thực thi kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân.

Thực hiện việc thông báo uỷ thác thi hành án cho Viện kiểm sát trong và ngoài thành phố theo đúng quy định.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố Quyết định Trực tiếp kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

Phòng đã thực hiện 02 cuộc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hải Châu, Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, 01 cuộc phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Vang; ban hành 01 kiến nghị đối với Chi cục thi hành án dân sự quận Hải Châu, 01 kết luận phúc tra đối với Chi cục thi hành án huyện Hòa Vang. Kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án đảm bảo việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án cho Viện kiểm sát và cơ quan Thi hành án dân sự đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Diệu Ánh – P8