menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu kép, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa phòng chống dịch Covid-19
Đăng ngày 30-11-2021 09:16

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp với nhiều chủng virus mới với khả năng lây lan nhanh, số ca mắc bệnh và tử vong tăng nhanh, đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống của toàn dân.

Theo đó, Chính phủ lần đầu tiên đã phải đưa vào Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về việc thực hiện mục tiêu kép, được hiểu như sau: “Mục tiêu kép là tập trung, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội; căn cứ tình hình thực tiễn từng địa bàn để lựa chọn ưu tiên công tác phòng, chống dịch hoặc phát triển kinh tế-xã hội hoặc kết hợp giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội”. Sau đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đã thông qua Nghị quyết 30/2021/QH15. Theo tinh thần của Nghị quyết 30 đưa ra: “Thực hiện mục tiêu kép là việc các ban ngành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc, cấp ủy – chính quyền địa phương, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước mà nghị quyết của Đảng và Quốc hội đã đề ra”.

Đặt trong bối cảnh chung của các ban ngành đều đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình trong tình hình dịch bệnh khó khăn, Viện kiểm sát nhân dân  quận Hải Châu cũng đã và đang thực hiện song hành chức năng, nhiệm vụ của Ngành nói riêng và nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cả nước nói chung. Từ đó, tập thể lãnh đạo đơn vị đã mạnh dạn đề ra việc thực hiện mục tiêu kép của đơn vị VKSND quận Hải Châu trong năm 2021 như sau: “Đơn vị thực hiện việc triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tình hình dịch bệnh covid-19, để hướng đến mục tiêu vừa phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, vừa hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao”.

Trong phạm vi ngành Kiểm sát nhân dân, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam bằng ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào ngày 23/01/2020, đến nay, trải qua 04 đợt bùng dịch, VKSND tối cao và VKSND thành phố Đà Nẵng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành yêu cầu cấp ủy – lãnh đạo VKSND các đơn vị cấp dưới nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo công tác chuyên môn, nghiệp vụ như: Công văn số 1714/VKSTC-VP ngày 29/4/2021 của VKSND tối cao; Công văn số 1805/VKSTC-VP ngày 07/5/2021 của VKSND tối cao; Thông báo số 888/TB-VKS ngày 01/6/2021 và Thông báo số 1032/TB-VKS ngày 21/6/2021 của VKSND thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo VKSND quận Hải Châu đã chủ động đưa ra các phương án linh hoạt trong bố trí Kiểm sát viên làm việc tại cơ quan và làm việc từ xa nhằm đảm bảo công tác chuyên môn nghiệp vụ cấp bách và công tác xử lý tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đồng thời bảo đảm an toàn công chức trong phòng, chống dịch tại đơn vị. Tại đợt bùng dịch lần 4 (được đánh giá là nghiêm trọng nhất), theo các chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, VKSND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu Viện trưởng VKSND quận, huyện phải đảm bảo tổ chức “3 tại chỗ” (làm việc tại chỗ - ăn uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ) cho cán bộ, công chức, người lao động để hạn chế tuyệt đối việc lưu thông, đi lại, tránh trường hợp ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Việc phải duy trì quân số chỉ khoảng 30% đến 70% so với ngày thường, thậm chí có thời điểm, tại đơn vị chỉ được phép duy trì không quá 10% quân số và đi kèm với các yêu cầu nghiêm ngặt về giãn cách, hậu cần “3 tại chỗ” đã có những ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến tình hình chung của đơn vị cũng như việc đảm bảo thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Vẫn tiếp tục duy trì tinh thần “chống dịch như chống giặc” từ năm 2020 đến nay, VKSND quận Hải Châu đã kịp thời triển khai thực hiện quyết liệt những chỉ đạo, chủ trương và biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ngành và Quận ủy Hải Châu. Đồng thời, trong công tác phòng chống tội phạm, cấp ủy – lãnh đạo VKSND quận Hải Châu đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, tham mưu hiệu quả cho Cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm; công tác thi hành án và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận, đáp ứng tốt yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép, vừa quyết tâm chống dịch Covid-19, vừa đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm minh người phạm tội và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đặc biệt, để đảm bảo chỉ tiêu nghiệp vụ về phiên tòa rút kinh nghiệm trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 hạn chế việc tập trung đông người tại phòng xét xử, VKSND quận Hải Châu đã phối hợp với Tòa án nhân dân thực hiện 19 phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự, dân sự, trong đó có 03 phiên tòa áp dụng công nghệ số. Với nhiệm vụ đề ra của đơn vị là hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo chống dịch, vừa phải hoàn thành tốt chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra, VKSND quận Hải Châu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa xét xử án hình sự, áp dụng sáng kiến sử dụng các thiết bị kết nối đầu - cuối, truyền hình trực tiếp âm thanh, hình ảnh tại phiên tòa đến hội trường của đơn vị để tổ chức cho công chức theo dõi trực tuyến, đảm bảo về âm thanh, chất lượng hình ảnh và công tác bảo mật. Thông qua phiên tòa, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên cũng được học hỏi và tích lũy kinh nghiệm về phương pháp, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa có số hóa hồ sơ vụ án.

 

Kiểm sát viên trung cấp/Viện trưởng VKSND quận Hải Châu tham gia xét xử

Kiểm sát viên sơ cấp Ngô Thị Thảo Nguyên đang thực hiện phiên tòa số hóa hồ sơ và trình chiếu tài liệu chứng cứ tại phiên tòa hình sự trong tình hình dịch

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND quận Hải Châu đang theo dõi phiên tòa trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 tác động đến hoạt động nghiệp vụ của Ngành, năm 2021 VKSND quận Hải Châu đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đối với từng lĩnh vực mà Chương trình công tác đầu năm đơn vị đã đề ra. Trong đó, công tác kháng nghị, kiến nghị vẫn được tập trung thực hiện nhằm phát hiện kịp thời và nhanh chóng các sai phạm trong công tác kiểm sát, cụ thể là 3 kiến nghị hình sự, 6 kiến nghị dân sự, kinh doanh thương mại, 01 kháng nghị phúc thẩm dân sự và 02 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm dân sự.

Bên cạnh công tác chuyên môn, các công tác phòng chống dịch, hỗ trợ cộng đồng và tiếp sức lực lượng phòng chống dịch cũng được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Việc khử khuẩn trụ sở làm việc, bố trí bàn đo nhiệt độ được thực hiện thường xuyên. Việc test covid-19 và tiêm phòng vaccine covid-19 cho công chức, người lao động của đơn vị được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm kịp thời, nhằm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, người lao động và đảm bảo hoạt động xuyên suốt của đơn vị. VKSND quận Hải Châu tự hào là đơn vị đầu tiên trong hệ thống ngành KSND thành phố Đà Nẵng đã đạt tỷ lệ 100% công chức, người lao động hoàn thành tiêm vaccine covid-19.

Trong thời gian dịch bệnh, nguồn nông sản (mía, dưa hấu) của người dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị tồn đọng, gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ. Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của Đoàn viên thanh niên, qua đó kịp thời chia sẻ và hỗ trợ bà con nông dân vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Được sự ủng hộ của Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị VKSND thành phố Đà Nẵng - VKSND quận Hải Châu – Ủy ban nhân dân phường Phước Ninh (quận Hải Châu), Đoàn viên thanh niên đã cùng chung tay giải cứu nông sản (mía, dưa hấu) cho bà con nông dân xã Hòa Bắc. Thông qua đầu mối là Chi đoàn VKSND quận Hải Châu, Đoàn viên thanh niên của 3 Chi đoàn đã giúp bà con nông dân tiêu thụ hơn 10 tấn dưa hấu và hơn 1.200 lít nước mía. Góp một phần nhỏ giúp chia sẻ với những khó khăn của bà con nông dân xã Hòa Bắc trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Không dừng lại ở đó, với tinh thần “Hậu phương vững chắc để tiền tuyến chiến thắng địch”, lượng nông sản sau khi thu mua đã được Đoàn viên thanh niên sơ chế, ép nước, để vào thùng ướp đá và vận chuyển đến các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tiếp sức cho lực lượng trực tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào những ngày cao điểm nắng nóng. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị còn kịp thời vận động quyên góp hơn 2 tấn gạo, hơn 20.000 quả trứng gà, hàng tấn kg rau, củ, quả và chuẩn bị gần 300 phần quà là lương thực - thực phẩm, trao đến tay các hộ dân khó khăn vì dịch bệnh.

Đây là các hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với xã hội, đồng thời lan toả tinh thần chia sẻ, tình nguyện vì cộng đồng tới nhân dân trên địa bàn thành phố. Hoạt động được thực hiện với tiêu chí vệ sinh, an toàn, thiết thực và hiệu quả. Áp dụng đầy đủ các “quy tắc 5K” trong quá trình vận chuyển và trao tặng các chốt. Lãnh đạo các đơn vị, Trưởng công an các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu và lực lượng các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố ghi nhận và đánh giá rất cao tình cảm và sự cố gắng này của Đoàn viên thanh niên các Chi đoàn.

Thấu hiểu những khó khăn của các đơn vị bị cách ly, những người trực tiếp chiến đấu phòng chống dịch, Lãnh đạo Viện đã liên hệ trực tiếp lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn nắm những khó khăn của họ để kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của các mạnh thường quân cùng với tập thể đơn vị hỗ trợ nhiều hàng hóa, vật dụng cần thiết có trị giá hàng trăm triệu đồng cho Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Hải Châu…

Với những kết quả trên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu tự hào được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid.

Thật vậy, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid-19 trên cả nước nói chung và tại thành phố Đà Nẵng nói riêng vẫn còn đang có những diễn biến phức tạp, việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị - chuyên môn sẽ vừa là một mục tiêu, vừa là một thách thức đòi hỏi, tự bản thân mỗi người lãnh đạo, mỗi công chức, người lao động của đơn vị cần nhìn nhận, tiếp thu có chọn lọc, đổi mới sáng tạo trong tư duy và trong khi thi hành công vụ. Có thể nói, trong thời gian qua với việc thực hiện song song các chuỗi hoạt động phòng chống dịch, chuỗi hoạt động thiện nguyện lan tỏa tình nhân ái trong cộng đồng cùng với hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn  của Ngành giao phó, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã có những kết quả được các cấp đánh giá cao khi thực hiện “mục tiêu kép”. Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu sẽ tiếp tục duy trì  và phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của các cấp giao phó.

 Nguyễn Phước Toán – VKSND quận Hải Châu