menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt công tác kiểm sát năm 2021
Đăng ngày 01-12-2021 07:37

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các công chức của Phòng 9 luân phiên đi học (trong đó có 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ kiểm sát; 01 công chức tham gia học trung cấp chính trị…) và 01 công chức nghỉ thai sản đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải quyết công việc; nhưng với nỗ lực, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu đơn vị, Phòng 9 đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo Chương trình công tác kiểm sát mà Phòng đề ra từ đầu năm; góp phần cùng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và toàn Ngành kiểm sát nhân dân nói chung hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội giao.

Thông qua công tác kiểm sát 100% bản án, quyết định nhận được và công tác kiểm sát hồ sơ, tham gia xét xử đối với những vụ, việc mà Viện kiểm sát phải tham gia theo quy định; trong năm 2021, đơn vị đã phát hiện nhiều vi phạm của Tòa án hai cấp và kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành 06 kháng nghị, trong đó có 03 kháng nghị ngang cấp, 03 kháng nghị trên một cấp (Tòa án đã xét xử và chấp nhận 100% kháng nghị của Viện kiểm sát, còn 01 kháng nghị ngang cấp chưa xét xử); phối hợp với Tòa án tổ chức 05 phiên tòa rút kinh nghiệm/04 kiểm sát viên; ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm đối với những bản án, quyết định sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy để giải quyết lại hoặc sửa về nội dung để Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện rút kinh nghiệm chung, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong khâu công tác này; ban hành 04 kiến nghị khắc phục vi phạm đối với Tòa án và cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 02 vụ và được VKSND cấp cao chấp nhận 100%.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác kiểm sát biên biên bản phiên tòa theo quy định của pháp luật, đặc biệt kể từ khi có hướng số 31/HD-VKSTC ngày 25/8/2021 của VKSND Tối cao các kiểm sát viên của đơn vị đã thực hiện việc lập biên bản kiểm sát biên bản phiên tòa 100% theo Hướng dẫn; trong năm đơn vị cũng đã tăng cường thực hiện các quyền yêu cầu đối với Tòa án, trong đó chú trọng là quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ làm cơ sở giải quyết vụ án, hạn chế việc bản án bị tuyên hủy để giải quyết lại do không xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ.

Phòng 9 trong một buổi họp trao đổi nghiệp vụ

Ngoài ra, đơn vị còn tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 02 VKSND quận, huyện theo Kế hoạch của VKSND thành phố Đà Nẵng; trả lời thỉnh thỉ, giải đáp nghiệp vụ cho cấp dưới đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn theo quy chế của ngành.

                                                                         Lương Thị Chung - Phòng 9