menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Trao đổi nghiệp vụ trong xử lý tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”
Đăng ngày 11-07-2022 02:17

Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng, việc giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” còn đang gặp vướng mắc khi có các quan điểm khác nhau trong nhận thức, đánh giá mức độ phạm tội, dẫn đến xử lý tội phạm này còn chưa thống nhất.

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phòng 7 đã tập hợp các khó khăn, vướng mắc mà hai cấp Kiểm sát thành phố đang gặp phải và có công văn đề nghị hướng dẫn gửi đến Vụ 14 Viện KSND tối cao. Phúc đáp công văn này, ngày 25.5.2022, Vụ 14 Viện KSND tối cao đã có Công văn số 1797/VKSTC-V14 giải đáp khó khăn, vướng mắc với các nội dung chính như sau:

“Phúc đáp Công văn số 489/VKSĐN-P7 ngày 30/3/2022 của VKSND thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 255 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), sau khi trao đổi quan điểm với Vụ 4 VKSND tối cao, Vụ 14 có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn mới về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 255 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do vậy, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại địa phương cần chủ động phối hợp trao đổi, thống nhất quan điểm để xử lý, giải quyết các vụ án liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); đồng thời, có thể tham khảo: (i) Các quy định không trái với quy định của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tại Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 17/2007), Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015 và Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; (ii) Các công văn hướng dẫn như: Công văn số 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 và Công văn số 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao; Tài liệu giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự của VKSND tối cao,... để xem xét xử lý cho phù hợp.

2. Xử lý trường hợp 04 người cùng góp tiền, phân công đi mua ma túy, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy... để cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy và đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 0,15 gam ma túy Methamphetamine.

2.1. Hành vi của 04 đối tượng trên có dấu hiệu về mặt khách quan của tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 255 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) không?

Trong trường hợp trên, 04 người có hành vi cùng nhau góp tiền, phân công đi mua ma túy, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy... để cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Do vậy, hành vi của 04 đối tượng có dấu hiệu về mặt khách quan của tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 255 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần xác định rõ tính chất đồng phạm, phân hóa trách nhiệm hình sự của từng đối tượng. Ngoài ra, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu về mặt khách quan của tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với 0,15 gam ma túy Methamphetamine thu giữ được khi bắt quả tang.

2.2. Hành vi của 04 đối tượng trên có thuộc tình tiết “đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) hay không?

Hành vi của 04 đối tượng trên không thuộc tình tiết “đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), bởi tình tiết “đối với 02 người trở lên” áp dụng đối với trường hợp trong 01 lần thực hiện hành vi phạm tội, người phạm tội tổ chức cho 02 người trở lên sử dụng trái phép chất ma túy, “02 người trở lên sử dụng trái phép chất ma túy” không có hành vi đồng phạm với người phạm tội (người chủ mưu, cầm đầu và đồng phạm khác) và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3. Trường hợp 04 người cùng góp tiền, phân công nhau đi mua ma túy, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy... và khi đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang nhưng không thu giữ được ma túy. Hành vi của 04 đối tượng trên có dấu hiệu về mặt khách quan của tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 255 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) không?

Việc không thu giữ được số ma túy chưa sử dụng hết khi bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không làm ảnh hưởng đến việc xác định tội phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do vậy, hành vi của 04 đối tượng trên có dấu hiệu về mặt khách quan của tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 255 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trên đây là ý kiến của Vụ 14 VKSND tối cao về khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 255 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), kính gửi VKSND thành phố Đà Nẵng để tham khảo./.

Qua nghiên cứu Công văn số 1719 nêu trên, cũng như thực tiễn công tác, Phòng 7 thấy những quan điểm và lập luận của Vụ 14 là phù hợp. Riêng đối với quan điểm tại mục 2.1, trong trường hợp nhiều người cùng nhau góp tiền, phân công đi mua ma túy, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy… để cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy; khi đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ được một khối lượng ma túy thì tùy vào từng trường hợp mà có cách giải quyết khác nhau, cụ thể:

- Nếu số ma túy thu giữ được là số ma túy các đối tượng tàng trữ với mục đích cùng nhau sử dụng vào lần phạm tội này thì các đối tượng chỉ phạm vào tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

- Nếu số ma túy thu giữ được là số ma túy một hoặc nhiều đối tượng tàng trữ với mục đích khác, không phải mục đích cùng nhau sử dụng vào lần phạm tội này thì ngoài tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” còn có thể phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định Điều 249 BLHS nếu đủ định lượng quy định.

Trên đây là trao đổi nghiệp vụ trong việc xử lý các vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc./.

Lương Hồng Minh- Phòng 7