menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt công tác kiểm sát năm 2022
Đăng ngày 02-12-2022 02:28

Năm 2022 Phòng 9 VKSN thành phố Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát án dân sự là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm, đặc biệt là kháng nghị ngang cấp; xác định công tác đột phá: phối hợp với Tòa án nhằm thực hiện tốt công tác kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp. Mặc dù 06 tháng đầu năm 2022 bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, biên chế của phòng chỉ còn lại 05 đồng chí, gồm: 01 trưởng phòng; 01 phó phòng; 02 KSV trung cấp; 01 chuyên viên nhưng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo phòng và công chức đơn vị Phòng 9 đã đạt nhiều chỉ tiêu theo Chương trình công tác kiểm sát mà Phòng đề ra từ đầu năm; góp phần cùng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và toàn Ngành kiểm sát nhân dân nói chung hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội giao.

Năm 2022, VKSND thành phố Đà Nẵng thụ lý kiểm sát 443 vụ, việc sơ thẩm và phúc thẩm, đã kiểm sát giải quyết 294 vụ, việc, đã tham gia 100% phiên tòa, phiên họp mà Viện kiểm sát phải tham gia theo quy định, Qua đó đơn vị đã phát hiện nhiều vi phạm của Tòa án hai cấp, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành 03 kháng nghị, trong đó có 01 kháng nghị ngang cấp, 02 kháng nghị trên một cấp (Tòa án đã xét 01 kháng nghị ngang cấp được chấp nhận); báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 02 vụ và được VKSND cấp cao chấp nhận 100%; đã xây dựng 04 hồ sơ để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo quy định; ban hành 04 thông báo rút kinh nghiệm đối với những bản án, quyết định sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy để giải quyết lại hoặc sửa về nội dung để Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện rút kinh nghiệm chung, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong khâu công tác này; ban hành 03 kiến nghị, trong đó có 01 kiến nghị tổng hợp.

Thực hiện công tác đột phá về kiểm sát biên biên bản phiên tòa theo quy định của pháp luật, đặc biệt kể từ khi có hướng số 31/HD-VKSTC ngày 25/8/2021 của VKSND Tối cao, các kiểm sát viên của đơn vị đã thực hiện việc lập biên bản kiểm sát biên bản phiên tòa 100% theo Hướng dẫn; trong năm đơn vị cũng đã tăng cường thực hiện các quyền yêu cầu đối với Tòa án, trong đó chú trọng là quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ làm cơ sở giải quyết vụ án, từ đó hạn chế việc bản án bị tuyên hủy để giải quyết lại do không xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ.

Ngoài ra năm 2022, 90% công chức của Phòng đã xây dựng sáng kiến trong công tác nghiệp vụ được Hội đồng sáng kiến VKSND thành phố Đà Nẵng công nhận.

Đơn vị còn tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 02 VKSND quận, huyện theo Kế hoạch của VKSND thành phố Đà Nẵng; trả lời thỉnh thỉ, giải đáp nghiệp vụ cho cấp dưới đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn theo quy chế của ngành. Đó là những kết quả mà tập thể Phòng 9 đã nỗ lực phấn đấu trong năm công tác kiểm sát 2022.

                                                                         Nguyễn Thị Trâm- Phòng 9