menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Một số bất cập trong công tác kiểm sát Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  • Một số kỹ năng cơ bản về công tác thanh tra hành chính Đăng ngày 11-09-2021 10:14
  • Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh Đăng ngày 26-08-2021 12:00
  • Có trừ thời gian tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo? Đăng ngày 24-08-2021 06:39
  • Một số vấn đề về kiểm sát giải quyết tranh chấp chia tài sản chung khi ly hôn Đăng ngày 09-08-2021 05:44
  • Đôi dòng cảm nghĩ về Ngành Đăng ngày 27-07-2021 13:52
  • Quy định về trách nhiệm của VKSND các cấp trong giải quyết các vụ án giao thông do các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thụ lý Đăng ngày 19-07-2021 11:38
  • Những trường hợp nào đủ điều kiện đề nghị đặc xá năm 2021 Đăng ngày 16-07-2021 09:54
  • Nâng cao vai trò trách nhiệm của Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án hành chính Đăng ngày 09-07-2021 06:40
  • Chung tay nâng cao chất lượng công tác văn phòng tổng hợp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 Đăng ngày 07-07-2021 04:16