menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phạt đến 03 triệu đồng nếu ép buộc người khác uống rượu bia
Đăng ngày 16-11-2020 11:28

Vừa qua, Chính phủ  đã ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Điều 30, Nghị định này quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với các hành vi:

+ Ép buộc người khác uống rượu bia;

+ Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

+ Uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật;

+ Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

Khoản 1, Điều 34, Nghị định này quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu bia, phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

-  Không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu bia trong cơ quan, tổ chức;

- Không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu bia trong thời gian làm việc tại cơ quan của cơ quan, tổ chức

- Không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa điểm không uống, bán rượu bia thuộc quyền quản lý, điều hành;

- Không tổ chức thực hiện,hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 15/11/2020.

VH (VPTH)