menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND các phường và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận
Đăng ngày 03-07-2020 10:23

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu phối hợp với Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Liên Chiểu tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại UBND các phường và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Liên Chiểu.

Ngày 29/6/2020, đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Văn Giang - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Kiểm sát viên, Nguyễn Đức Thắng – Kiểm tra viên làm thành viên, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/5/2020. Nội dung của đợt kiểm tra tập trung kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, hoãn thi hành án phạt tù có thời hạn và các trường hợp tại ngoại, áp giải thi hành án.

Đồng chí Trần Văn Giang thay mặt đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát. Sau khi nghe đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Liên Chiểu báo cáo, thông qua công tác kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Liên Chiểu cơ bản đã thực hiện tốt những quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, lập đầy đủ các loại sổ thụ lý, ghi chép đầy đủ, rõ ràng; Việc trích xuất, tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý người đang chấp hành án đúng thủ tục, trình tự theo quy định của luật thi hành án hình sự. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Liên Chiểu vẫn để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm như thời điểm báo cáo tình hình người hoãn chấp hành án cho Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu chưa đúng quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019.

Trước đó, Đoàn kiểm sát đã kiểm sát trực tiếp tại UBND phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, qua kiểm tra phát hiện một số vi phạm như chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ người chấp hành án treo, chậm đề nghị xét giảm thời gian thử thách đối với người chấp hành án treo đã đủ điều kiện.

Để đảm bảo Luật Thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, công tác thi hành án hình sự được thực hiện có nề nếp, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng sẽ tập hợp các vi phạm, thiếu sót để ban hành kết luận, kiến nghị khắc phục những vi phạm nêu trên góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đức Thắng - VKSND Q. Liên Chiểu