menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát và kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự đối với chi cục THADS quận
Đăng ngày 07-07-2020 03:27

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số: 160/QĐ-VKS và Kế hoạch số: 161/KH-VKS, ngày 27/3/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Liên Chiểu, từ ngày 11/5/2020 đến ngày 05/6/2020, VKSND quận Liên Chiểu đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục THADS quận Liên Chiểu. Kết thúc đợt kiểm sát, trên cơ sở các biên bản tổng hợp vi phạm, ngày 23/6/2020, VKSND quận Liên Chiểu đã tiến hành ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số 321/KL-VKS và Kiến nghị số 322/KN-VKS yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục THADS quận Liên Chiểu.

Qua công tác kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS quận Liên Chiểu, VKSND quận Liên Chiểu nhận thấy: Mặc dù số lượng án phải thi hành nhiều trong khi đó đơn vị thường xuyên có thay đổi về nhân sự nhưng Chấp hành viên, cán bộ Chi cục THADS quận Liên Chiểu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra của đơn vị và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, qua kiểm sát, VKSND quận Liên Chiểu phát hiện một số thiếu sót, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự của Chi cục THADS quận Liên Chiểu như: Không tác nghiệp thi hành án; chậm cưỡng chế, kê biên; chậm xác minh điều kiện thi hành án; vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án giữa hai lần xác minh; không thông báo, chuyển giao quyết định thi hành án cho đương sự; việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án không có căn cứ; không ủy thác thi hành án, chậm thanh toán tiền thi hành án; không ra quyết định đình chỉ thi hành án; không xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án…

Hoạt động kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân đối với Chi cục THADS quận là một trong những hoạt động thường xuyên trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót vi phạm của Chi cục THADS quận yêu cầu khắc phục để nâng cao công tác thi hành án dân sự đảm bảo mọi quyết định, bản án của Tòa án đều được thi hành kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ngày 23/6/2020, VKSND quận Liên Chiểu đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp số: 321/KL-VKS hoạt động thi hành án dân sự và Kiến nghị số 322/KN-VKS yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục THADS quận Liên Chiểu. Đồng thời yêu cầu Chi cục THADS làm rõ trách nhiệm của cá nhân để xảy ra vi phạm và báo cáo bằng văn bản cho VKSND quận Liên Chiểu theo quy định của pháp luật.

                                                                      Hồng Đào – VKSND Q. Liên Chiểu