menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - VKSND quận Sơn Trà: 23 năm hình thành và phát triển
Đăng ngày 25-07-2020 03:18

Tiền thân của ngành Kiểm sát nhân dân là cơ quan Công tố được thành lập từ năm 1946, nằm trong hệ thống Toà án, sau đó trực thuộc Bộ Tư pháp (từ năm 1945 đến năm 1958). Cơ quan Công tố được giao đồng thời thực hiện hai chức năng là: Thực hành quyền công tố và giám sát các hoạt động tư pháp.

Đến năm 1959, cơ quan Công tố được tách ra khỏi hệ thống Tòa án, trở thành hệ thống cơ quan độc lập và trực thuộc Chính phủ, chịu sự lãnh đạo của Chính phủ. Hệ thống Viện Công tố ở các địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc song trùng trực thuộc, vừa chịu sự lãnh đạo của Viện Công tố cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ủy ban hành chính cùng cấp. Viện Công tố có chức năng, nhiệm vụ: Điều tra và truy tố trước Tòa án những kẻ phạm tội; giám sát việc chấp hành luật pháp trong công tác điều tra, xét xử, thi hành các bản án về hình sự, dân sự; giam giữ và cải tạo; khởi tố và tham gia tố tụng trong những vụ án dân sự quan trọng liên quan đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Vào những năm đầu 60 của thế kỷ XX, trước yêu cầu mới của cuộc cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa, cải cách bộ máy nhà nước, việc cải cách cơ quan Công tố và thành lập Viện kiểm sát nhân dân trở thành yêu cầu khách quan, tất yếu. Hiến pháp năm 1959 đã ghi nhận chế định Viện kiểm sát nhân dân, trong đó xác định vị trí, chức năng và các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở Hiến pháp năm 1959, ngày 15 tháng 7 năm 1960, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Đây là đạo luật quan trọng đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước ta và kể từ đó, ngày 26/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân. Có thể nói, việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy và nguyên tắc tổ chức theo hệ thống dọc của VKSND là một bước tiến mới bảo đảm cho việc thực hiện chế độ pháp chế thống nhất trong lịch sử nước ta. Cũng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã được Quốc hội bầu làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước và các tổ chức ở Trung ương và địa phương, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng được củng cố, hoàn thiện và trưởng thành về mọi mặt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo các quyền dân chủ của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đối với thành phố Đà Nẵng, ngày 23/01/1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/1997/NĐ-CP về việc thành lập đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng, trong đó có quận Sơn Trà. Ngày 27/01/1997, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 44/TCCB, quyết định thành lập VKSND quận Sơn Trà cùng các quận, huyện khác của thành phố Đà Nẵng.

Công chức VKSND quận Sơn Trà những ngày đầu mới thành lập

Hơn hai mươi năm trôi qua, từ một đơn vị chỉ có biên chế ban đầu là 07 cán bộ với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị… nhưng VKSND quận Sơn Trà từng bước khắc phục và lớn lên theo sự trưởng thành của quận. Đến nay, đơn vị đã xây dựng được một đội ngũ đoàn kết, tận tâm với công việc, có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ vững vàng. Do vậy, VKSND quận Sơn Trà đã tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ địa phương nhiều biện pháp trong việc quản lý, chỉ đạo và xử lý hiệu quả nhiều vụ việc liên quan đến tình hình an ninh, chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Trước hết. công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng hiệu quả, tinh thần trách nhiệm, nhất là tinh thần nêu gương của người đứng đầu được nâng cao. Đơn vị đã xây dựng Quy chế quy định trách nhiệm, quyền hạn và lề lối làm việc của đơn vị (Sửa đổi, bổ sung vào năm 2014 và năm 2017).

Trong lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Thực hiện tốt vai trò là Cơ quan thường trực theo Quy chế 01 trong công tác nắm, quản lý, phân loại và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Trong giai đoạn 2011-2020 , đã chủ động kiểm sát 1.475 tin báo tội phạm các loại. Hàng năm, đơn vị chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giải quyết tin báo tố giác tội phạm và thay mặt Liên ngành Thông báo kết luận của đ/c Bí thư Quận ủy chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp trong thời gian đến. Đồng thời, đơn vị cũng đã chủ động làm việc và lấy ý kiến các thành viên để bổ sung thêm thành viên mới. Kịp thời báo cáo tình hình vi phạm, tội phạm cho Quận ủy và VKSND thành phố. Từ đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý đảm bảo an ninh, chính trị ,trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, đơn vị đã trực tiếp kiểm sát tại Công an quận và phối hợp kiểm sát tại Công an các phường về công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó, đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết  tin báo tội phạm kịp thời, chính xác.

Nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Chỉ tính riêng 10 năm (2011-2020), đơn vị đã kiểm sát điều tra 1.151 vụ án/2.030 bị can; truy tố 988vụ/1.920 bị can, tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại Tòa án 987 vụ/1832 bị cáo; trong đó: Đã phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 65 vụ án trọng điểm; 165 vụ án lưu động, 05 vụ án rút gọn và 80 vụ án kỹ năng theo tinh thần Nghị quyết 08, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, hủy án do lỗi của Kiểm sát viên.

Bên cạnh đó, hàng năm, đơn vị chủ động rà soát các vụ án tạm đình chỉ điều tra, qua đó phát hiện hàng chục vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và ban hành Công văn đề nghị Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà ra Quyết định đình chỉ. Trên cơ sở đó, đơn vị đã xây dựng báo cáo thực trạng án tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn quận Sơn Trà để Viện KSND TP Đà Nẵng theo dõi và cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Hàng năm, dơn vị mạnh dạn phát động các đợt thi đua ngắn hạn, đăng kí án kết thúc điều tra, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà nhanh chóng điều tra các vụ án hình sự và được Cơ quan điều tra chấp nhận, thực hiện tốt. Vì vậy, có đợt chỉ trong 15 ngày, VKS và Cơ quan điều tra đã phối hợp kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 16-20 vụ án.

Mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn quận được tăng cường chặt chẽ hơn, thường xuyên và hiệu quả hơn. Hàng năm, Viện kiểm sát đã chủ động tổ chức Hội nghị Liên ngành rút kinh nghiệm trong giải quyết án hình sự. Đồng thời, đơn vị cũng chú trọng tổ chức hội nghị, tọa đàm chuyên đề như: Hội nghị liên ngành đánh giá vi phạm, rút kinh nghiệm về án trả điều tra bổ sung; Hội nghị tổng kết việc thực hiện phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm; Tọa đàm án hình sự rút kinh nghiệm; Hội nghị quán triệt và triển khai các đạo luật mới về tư pháp, các văn bản hướng dẫn mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng... Đơn vị cũng đã tổ chức cuộc thi “Viết, trình bày luận tội và tranh luận tại phiên tòa”. Đây là cơ hội để các cán bộ, KSV đơn vị học hỏi kinh nghiệm của nhau để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Qua đó, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong toàn thể công chức tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác tự đào tạo, tự bồi dưỡng được đơn vị quan tâm, chú trọng và đề ra nhiều biện pháp thực hiện. Trong đó, vấn đề tổ chức các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm được thực hiện thường xuyên, hiệu quả cả về số lượng và chất lượng. Ngay từ năm 2011, đơn vị đã đưa ra Kế hoạch số 109/KH-VKS ngày 29.3.2011 về “Thể hiện kỹ năng công tố”. Năm 2012, ban hành Kế hoạch số: 177 ngày 25.4.2012 bổ sung kế hoạch số: 109 và hoàn thành kịch bản phiên tòa hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp. Việc làm này được Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng đánh giá cao, được ghi nhận như một điển hình và cho nhân rộng trên toàn thành phố.

Qua tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra, đơn vị đã nghiên cứu nguyên nhân gia tăng vi phạm, tội phạm về an toàn giao thông, ma túy, đánh bạc, người ngoại tỉnh, người không nghề nghiệp, người tâm thần phạm tội; vấn đề quản lý chứng từ, hóa đơn của Ban Quản lý các chợ, vấn đề quản lý hoạt động của các nhà hàng, khách sạn…. Qua đó, phân tích, đề xuất các giải pháp khắc phục và tổng hợp xây dựng các báo cáo tham mưu Quận ủy và  Kiến nghị Chủ tịch UBND quận Sơn Trà để đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Thời gian qua, công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng, kịp thời các quy định của pháp luật. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2011 đến nay, đơn vị đã kiểm sát việc thụ lý 7.330  vụ việc về Dân sự - KDTM – Hành chính - Lao động… Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 35 Quyết định kháng nghị phúc thẩm, 57 văn bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan trên khắc phục các tồn tại, vi phạm, góp phần bảo đảm sự tuân thủ pháp luật một cách đúng đắn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân... Các công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp khác như: Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hình sự; kiểm sát việc giải quyết đơn thư tố cáo luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng. Trong các năm qua, chất lượng công tác của các khâu công tác này luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về công tác kiến, kháng nghị; luôn được ngành cấp trên và các cơ quan hữu quan đánh giá cao…

Tập thể VKSND quận Sơn Trà

Để thực hiện tốt công tác tự đào tạo, tự bồi dưỡng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đơn vị đã xây dựng nhiều chuyên đề như “Thực trạng ly hôn – nguyên nhân, hậu quả, giải pháp kiến nghị trên địa bàn quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng”, "Những tồn tại qua công tác giải quyết các vụ án dân sự qua năm đầu thực hiện Bộ luật Tố tụng dân sự, những giải pháp kiến nghị khắc phục; chủ động và phối hợp với TAND cùng cấp xây dựng "Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự - Hôn nhân gia đình – Kinh doanh thương mại - Lao động và các vụ án Hành chính giữa TAND quận Sơn Trà và VKSND quận Sơn Trà" vào năm 2014. Quy chế đã góp phần tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất cách hiểu giữa 2 đơn vị về các quy định của BLTTDS, các hướng dẫn của Thông tư liên tịch 04/2012 về hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự để công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự đạt hiệu quả hơn.

Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan được nâng cao. Lãnh đạo đơn vị đã chủ động họp bàn với các cơ quan tiến hành tố tụng để tìm ra đường lối xử lý thống nhất các vụ án có quan điểm xử lý khác nhau về việc đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, giải quyết nhanh các vụ án có tính chất nhạy cảm … qua đó hạn chế đến mức tối đa việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra việc khiếu kiện liên quan đến công tác giải quyết án giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Đã chủ động họp bàn với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định án điểm, tạo điều kiện để Viện Kiểm sát thực hiện các vụ án theo tinh thần cải cách tư pháp.

Đơn vị thường xuyên giữ mối quan hệ, báo cáo đầy đủ các thông tin theo Chương trình công tác đã ký giữa VKSND quận Sơn Trà và UBMTTQVN quận Sơn Trà. Hàng năm, đơn vị mời UBMTTQ để cử thành viên tham gia đoàn điểm tra, kiểm sát việc thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS Công an quận và UBND 07 phường trên địa bàn quận. Trước khi mở các phiên tòa lưu động Viện Kiểm sát đều ban hành công văn đề nghị UBMTTQ Việt Nam quận có biện pháp phối hợp với UBMTTQ phường nơi diễn ra phiên tòa lưu động vận động nhân dân tham dự phiên tòa đông đủ để phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật.

Mối quan hệ với chính quyền địa phương được chú trọng, đơn vị đã tham mưu cho Quận ủy Sơn Trà ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác cải cách tư pháp đối với các cơ quan tư pháp trên địa bàn quận nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 48/22.10.2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đã tham mưu cho UBND quận kiểm tra thực hiện Nghị định 60, 61; qua đó tham mưu để UBND quận tố chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị định này. Đồng thời, tham mưu cho UBND quận tổ chức tập huấn để trển khai một số quy định mới của Luật thi hành án hình sự.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, VKSND quận Sơn trà luôn chú trọng chọn và đề ra nhiều biện pháp sáng tạo để thực hiện. Những biện pháp tiêu biểu như phát động phong trào thi đua “03 không”: Không có oan sai bỏ lọt tội phạm; không có án gia hạn điều tra, gia hạn truy tố; không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung và đã đem lại nhiều kết quả rất đáng khích lệ được ngành cấp trên đánh giá cao như: Trong năm 2019 tại đơn vị không có án oan, sai bỏ lọt tội phạm; không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung; có 01 vụ án phải gia hạn điều tra và gia hạn truy tố do quá phức tạp phát sinh những tình tiết mới khi sắp hết hạn điều tra, truy tố.

Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị đều phát động các đợt thi đua ngắn hạn, trong đó tập trung vào việc phối hợp rút ngắn thời hạn điều tra, thời hạn truy tố các vụ án hình sự. Kết quả đạt được rất khả quan, đơn cử như từ ngày 01/3/2019 đến 31/10/2019, thụ lý mới 107 vụ án hình sự đã KTĐT 77vụ án, truy tố 77 vụ, trong đó: Rút ngắn còn (½) thời hạn điều tra: 14 vụ, chiếm tỷ lệ 18%; rút ngắn còn (¼) thời hạn điều tra: 01 vụ, chiếm tỷ lệ, 1.3%, rút ngắn còn (½) thời hạn truy tố: 36 vụ, chiếm tỷ lệ 46.7%, rút ngắn còn (¼) thời hạn truy tố: 21 vụ, chiếm tỷ lệ 27.3% tổng số án truy tố. Hay như trong kỳ thi đua ngắn hạn tháng 5/2020, VKS đã phối hợp với Cơ quan điều tra kết thúc sớm 16 vụ/tổng số vụ án thụ lý 44 vụ, rút ngắn 3/4 thời hạn điều tra 01 vụ, rút ngắn ¾ thời hạn truy tố 09 vụ, ½ thời hạn tủy tố: 07 vụ. Tất cả đều truy tố chuyển tòa trước ngày 31/5/2020. Trong đó có những vụ kết thúc điều tra trong vòng 15 ngày kể từ ngày khởi tố hay có nhiều vụ Viện kiểm sát truy tố chuyển tòa trong thời hạn 01 hoặc 02 ngày kể từ ngày kết thúc điều tra.

Đồng thời đổi mới công tác đánh giá, xếp loại thi đua CB, CC bằng phương pháp dựa trên kết quả theo dõi thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo viện phân công và kết quả chấm điểm hàng tháng đối với từng CB, CC theo kết quả thực hiện từng đầu việc được phân công theo Quy chế chấm điểm thi đua, xếp loại CB, CC ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-VKS ngày 20/01/2014 và Quyết định số: 114/QĐ-VKS ngày 03/3/2017 của đơn vị để làm cơ sở cho việc xét, đề nghị khen thưởng định kỳ và đột xuất.

Những giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá, dám làm, dám chịu trách nhiệm như trên đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của từng CBCC nói riêng và của đơn vị nói chung. Đồng thời, những giải pháp này được Quận ủy, VKSND thành phố ghi nhận và đánh giá cao, VKSND thành phố nhiều lần ghi nhận điển hình và cho nhân rộng trong Ngành kiểm sát TP Đà Nẵng.

Trong thời gian qua, ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Nghành giao và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, VKSND quận Sơn Trà còn thực hiện tốt công tác dân vận, các hoạt động từ thiện khác. Từ năm 2011, hàng năm, đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” vào dịp Tết Nguyên đán, “Tiếp bước em đến trường” và “Áo mới đến trường” với số tiền khoảng 50.000.000đ/chuyến để giúp đỡ bà con và các em học sinh gặp khó khăn tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang và các xã miền núi biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam  nhân dịp Tết đến xuân về hàng năm cũng như vào dịp năm học mới.

Thành tích của đơn vị được ghi nhận

Đồng thời, đơn vị tặng 100 suất quà với số tiền 77.000.000đ cho bà con huyện Bố Trạch, Quảng Bình để giảm bớt những khó khăn, mất mát về người và của trong trận lũ lịch sử năm 2015. Hàng tháng, đơn vị  luôn giành 02 suất học bổng với số tiền 1.400.000đ tặng cho 02 em học sinh nghèo vượt khó của trường THCS Lê Độ… Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các cuộc vận động quyên góp do Ban dân vận quận ủy Sơn Trà, Liên đoàn lao động quận Sơn Trà phát động…

Hơn 20 năm qua, để VKSND quận Sơn Trà tiếp tục tăng cường dân chủ trong hoạt động tư pháp nhằm thực hiện thắng lợi cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ chính trị và các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, đồng thời tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03- CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh và kỷ cương, công tâm và trách nhiệm” và ngày càng xứng đáng hơn với 05 đức tính Bác Hồ dạy cán bộ nghành kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Hoạt động chào mừng 60 năm ngày truyền thống của Ngành và 23 năm ngày thành lập đơn vị

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ như vậy, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của tập thể và từng công chức của VKSND quận Sơn Trà thì còn có những nguyên nhân khác. Trước hết, đó là sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sát, kịp thời của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND thành phố, của Thường trực Quận ủy Sơn Trà. Đồng thời, đơn vị luôn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của UBND quận, của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan trên địa bàn quận trong thời gian qua. Và đặc biệt là chúng tôi luôn luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp, những vất vả hi sinh của các thế hệ công chức, người lao động đã từng công tác tại VKSND quận Sơn Trà từ khi thành lập cho đến nay. Chính điều này là động lực, là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự trưởng thành, tạo nên một VKSND quận Sơn Trà đoàn kết, trọn nghĩa vẹn tình với dân, với nước.

Thiết nghĩ, với tinh thần và động lực như thế này, trong thời gian tới, VKSND quận Sơn Trà sẽ thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng quận Sơn Trà nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp và đáng sống,

Văn Anh - VKSND quận Sơn Trà