menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
“Tiếp tục đổi mới và phát triển để không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.”
Đăng ngày 22-07-2020 12:47

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020) do VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức vào sáng ngày 21/7/2020.

         Đồng chí Nguyễn Nho Trung, UVBTV, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

 Tại buổi Lễ, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Nho Trung ghi nhận những thành tích đóng góp trong 23 năm qua, cùng với sự đi lên và phát triển của thành phố Đà Nẵng, Viện KSND thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và đạt được những thành tích đáng trân trọng. Trách nhiệm công tố được đề cao, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nhiều vụ án được nhân dân và dư luận quan tâm. Các biện pháp không làm oan người vô tội, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, được tăng cường ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và trong suốt quá trình tố tụng. Chất lượng kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, kiểm sát giam giữ, cải tạo và thi hành án, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động ngày càng nâng cao. VKSND hai cấp chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các khiếu kiện hành chính phức tạp, khắc phục nguyên nhân và điều kiện phạm tội. Công tác cải cách tư pháp cũng được chú trọng và đẩy mạnh thông qua việc tiến hành tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành đạt nhiều kết quả tích cực…Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng- Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Lê Tiến, Viện trưởng VKSND thành phố tại buổi Lễ

Đồng chí Nguyễn Nho Trung thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bức trướng cho VKSND thành phố mang dòng chữ “Công tâm, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm”.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Nho Trung biểu dương những thành tích của VKSND thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong 23 năm qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi các cơ quan nhà nước trên địa bàn, trong đó có VKSND thành phố phải chung tay, góp sức xây dựng thành phố,gắn thực hiện nhiệm vụ của Ngành với thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Trong thời gian tới, hai cấp Kiểm sát thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 96/QH của Quốc hội và quy định của Ngành; Chủ động, tăng cường công tác phối hợp  liên ngành để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; Không làm oan người vô tội, không để xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án phải hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát trong giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động; Kịp thời phát hiện vi phạm, ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên theo quy định của pháp luật và đảm bảo yêu cầu chính trị của thành phố; Chủ động tham mưu cho Thành ủy, chính quyền thành phố những giải pháp nhằm giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, những khiếu kiện kéo dài… Thông qua công tác kiểm sát, phát hiện vi phạm, cần tập trung đánh giá, phân tích nguyên nhân, điều kiện vi phạm trong công tác quản lý nhà nước, những kẽ hở của cơ chế, chính sách để chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Đây là những nhiệm vụ chính trị mà Thành ủy tin tưởng, giao phó cho VKSND thành phố Đà Nẵng; Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm kịp thời kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu, cũng như tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện, thử thách toàn diện các khâu công tác, chống trì trệ và chủ động ngăn ngừa tiêu cực. Chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, phải xem đây là trọng tâm, là khâu đột phá của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành của đơn vị trong thời gian tới, tạo ra chuyển biến tích cực về chất trong đội ngũ lãnh đạo, Kiểm sát viên hai cấp Kiểm sát; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo đội ngũ Kiểm sát viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành; Xây dựng lực lượng Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế để phục vụ tốt nhất cho hoạt động nghiệp vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị mà địa phương giao phó. Đồng chí tin tưởng rằng: VKSND thành phố sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành; Tiếp tục đổi mới và phát triển để không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố./.

Văn Hưng- VPTH