menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Văn phòng tổng hợp tiếp tục đổi mới và phát triển
Đăng ngày 26-07-2020 13:51

Ngày 01/01/1997, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở chia tách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và Viện kiểm sát nhân thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố). Kể từ đó Văn phòng tổng hợp ra đời, là một trong 7 đơn vị cấp Phòng trực thuộc VKSND thành phố đi vào hoạt động ngay từ 01/01/1997.

Công chức và người lao động Văn phòng tổng hợp tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960-26/7/2020)

Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, trong quá trình đó, Văn phòng tổng hợp cũng có những tồn tại, va vấp; tuy nhiên, qua thử thách của thực tiễn, Văn phòng tổng hợp đã lớn mạnh và phát triển không ngừng. Đến nay, đội ngũ công chức và người lao động đã được kiện toàn một bước đội ngũ cán bộ của Văn phòng tổng hợp ngày càng được củng cố về cả số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, Văn phòng tổng hợp hiện có 04 Bộ phận trực thuộc, gồm: Bộ phận Tham mưu tổng hợp; Bộ phận Hành chính, quản trị; Bộ phận Kế toán- Tài chính;  Bộ phận Thống kê và công nghệ thông tin. Văn phòng tổng hợp gồm 25 đồng chí (15 công chức và 10 người lao động), chiếm hơn 1/3 công chức và người lao động của cơ quan VKSND thành phố, trong đó 02 Kiểm sát viên trung cấp, 03 Kiểm sát viên sơ cấp, 04 Kiểm tra viên, 02 Thạc sĩ Luật,…

 

Các đảng viên thuộc Văn phòng tổng hợp tham gia Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2023

Qua nhiều lần thay đổi lãnh đạo, Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp hiện nay gồm Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Hưng, các Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tường Tâm, Nguyễn Thị Xuân Hòa, Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thu Hà.

Văn phòng tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện các công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Ngành và các công tác đối nội, đối ngoại của VKSND thành phố; đồng thời giúp lãnh đạo Viện thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan VKSND thành phố Đà Nẵng.

Trong 23 năm qua, Văn phòng tổng hợp đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ như:

- Nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch; Chương trình công tác của VKSND tối cao; các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố có liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát;

- Tham mưu, giúp lãnh đạo VKSND thành phố trong việc:

+ Xây dựng các kế hoạch; chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng VKSND thành phố đối với các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng;

+ Tổ chức, theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng;

+ Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế của VKSND tối cao về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; phối hợp với các đơn vị cấp phòng thuộc VKSND thành phố giúp Viện trưởng tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế khác của VKSND tối cao và VKSND thành phố;

+ Xây dựng các báo cáo gửi Viện trưởng VKSND tối cao; Thường trực Thành uỷ; Thường trực hội đồng nhân dân thành phố và các loại báo cáo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND thành phố;

+ Giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua - khen thưởng VKSND thành phố phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các đợt thi đua và thực hiện các tác nghiệp về thi đua - khen thưởng; về công tác xây dựng sáng kiến và công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

+ Thực hiện các hoạt động về công tác hậu cần, thực hiện công tác Kế toán- Tài chính của ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; Thực hiện các hoạt động về công tác hành chính, quản trị; công tác đối nội, đối ngoại của VKSND thành phố;

+ Thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và thực hiện các tác nghiệp về hành chính tư pháp tại cơ quan VKSND thành phố; Quản lý và hướng dẫn công tác văn thư lưu trữ.

- Thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin; thường trực công tác tuyên truyền, Ban biên tập trang thông tin điện tử của VKSND thành phố.

- Giúp Viện trưởng trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể cơ quan VKSND thành phố để phát động, tổ chức các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của VKSND thành phố.

Công chức và người lao động Văn phòng tổng hợp

Xác định bên cạnh công tác tham mưu tổng hợp, công tác phục vụ hậu cần là những công việc giản dị, “không tên” nhưng cũng không kém phần quan trọng cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của VKSND thành phố. Do đó, Văn phòng tổng hợp đã không quản ngại khó khăn, giờ giấc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận tình chu đáo phục vụ các đồng chí Lãnh đạo, các đoàn khách trong mọi thời điểm mà công việc yêu cầu; đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị, chu đáo đối với các đoàn khách quốc tế và trong nước đến thăm và làm việc tại VKSND thành phố.

Không những làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiều công chức và người lao động Văn phòng tổng hợp còn nhiệt tình tham gia công tác xây dựng Đảng, Đoàn Thanh niên, và các phong trào văn hóa thể thao do cơ quan, Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức.

Với những công lao, đóng góp xứng đáng của các thế hệ công chức và người lao động Văn phòng tổng hợp vào sự phát triển của VKSND thành phố, Văn phòng tổng hợp đã được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liền; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể; Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể vào các năm 2009, 2010, 2011; Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2012; Cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng, bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng. Đây là chính là những phần thưởng rất có ý nghĩa ghi nhận kết quả cống hiến, trưởng thành của công chức và người lao động của Văn phòng tổng hợp trong 23 năm qua; cổ vũ, động viên công chức và người lao động Văn phòng tổng hợp tiếp tục phát huy thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng trao tặng Giải Ba Hội thi Cấp ủy viên năm 2019 cho đồng chí Nguyễn Tường Tâm, Chi ủy viên Chi bộ 1, Phó Chánh Văn Phòng

Trong thời gian tới, công chức và người lao động Văn phòng tổng hợp tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp; Tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định cho phù hợp với tình hình mới; Đổi mới công tác quản trị hành chính, kế toán theo hướng công khai, minh bạch nhằm bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao đời sống của công chức và người lao động; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thành chính, thực hiện số hóa hồ sơ, củng cố công tác lưu trữ của cơ quan VKSND thành phố…góp phần vào sự phát triển của VKSND thành phố Đà Nẵng trong những năm tới./.

Tác giả: Khánh Ly, ảnh Thanh Vân (VPTH)