menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Đăng ngày 29-07-2020 16:45

Cùng với Đảng, chính quyền địa phương thành phố, VKSND thành phố chung tay  tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 sáng ngày 27/7/2020 về tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy , Viện trưởng VKSND tối cao, công văn số 4930/UBND-SYT ngày 27/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố) đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới như sau:

Thứ nhất, Các Trưởng đơn vị cấp Phòng và Viện trưởng VKSND quận, huyện (viết tắt là các Thủ trưởng đơn vị) đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, của Thường trực Thành ủy, VKSND tối cao, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 28/7/2020.

Riêng VKSND huyện Hòa Vang tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thứ hai, Thủ trưởng  các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho công chức và người lao động, trong đó việc phân công công chức làm việc từ xa, Thủ trưởng đơn vị phải giao vụ, việc cụ thể để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo đúng Chương trình, Kế hoạch đã đề ra; Bảo đảm chế độ thông tin báo cáo theo quy định; Triển khai và sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản điều hành trên địa chỉ: https://vbdh.vks.gov.vn để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác nghiệp vụ của hai cấp Kiểm sát.

Đối với công tác thực hành quyền, công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự: Hàng ngày, các Thủ trưởng đơn vị đã phân công ít nhất 01 lãnh đạo đơn vị, 01 Kiểm sát viên làm việc tại cơ quan để giải quyết kịp thời vụ việc, đúng tiến độ; Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp để phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi phạm tội liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; Đưa ra những thông tin bịa đặt, không đúng sự thật về dịch bệnh gây hoang mang, lo lắng trong xã hội hoặc nhằm mục đích chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm trục lợi; Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng trong thời gian giãn cách xã hội.

Các đơn vị nhận đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện qua đường Bưu điện; Tạm thời không tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở cơ quan.

Các Phòng 7, Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10, Phòng 15, Thanh tra- Khiếu tố có trách nhiệm bố trí ít nhất 01 công chức để giải quyết công việc hàng ngày. Văn phòng tổng hợp bố trí khoảng 50% lực lượng bảo đảm công tác tham mưu, thống kê, hậu cần; Hướng dẫn cho các đơn vị, cá nhân sử dụng Phần mềm quản lý điều hành, máy tính và công nghệ để làm việc từ xa có hiệu quả.

Thứ ba, Các Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm rà soát, theo dõi các trường hợp công chức và người lao động liên quan đến các trường hợp Covid-19 phải cách ly hoặc cách ly tại nhà theo quy định của chính quyền địa phương để báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 VKSND thành phố.

Thứ tư, Các nhiệm vụ, công việc khác: các Thủ trưởng đơn vị thực hiện theo thông báo số 494/TB-VKS-VP ngày 26/7/2020 của VKSND thành phố.

Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, đòi hỏi mỗi công chức và người lao động phải nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì cơ quan, góp phần cùng địa phương vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra./.

 

VH (VPTH)