menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Qúy IV năm 2020
Đăng ngày 25-09-2020 09:25

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tiến- Viện trưởng chúc mừng 23 đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Kiểm sát” đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân; chúc mừng 03 đồng chí Trưởng phòng được bổ sung làm thành viên Ủy ban kiểm sát VKSND thành phố. Đồng chí Viện trưởng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời, biểu dương những đóng góp của công chức và người lao động trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Tiến- Viện trưởng VKSND thành phố trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm sát" cho lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các đơn vị

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020, đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố nhấn mạnh hai cấp Kiểm sáttiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ thực hiện mục tiêu “kép”, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, VKSND tối cao, Thành ủy và UBND thành phố, vừa đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị do Ngành và Thành ủy giao. Cụ thể:

Thứ nhất, Các đơn vị căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân tập trung rà soát lại kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2020 của đơn vị mình. Trên cơ sở đó xác định những chỉ tiêu chưa đạt được, tồn tại của đơn vị, đề ra biện pháp cụ thể để quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2020.

Thứ hai, Các đơn vị tăng cường chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự. Các đơn vị, cá nhân cần năng cao năng lực kiểm sát bản án, quyết định; Các đồng chí Viện trưởng VKSND quận, huyện, các Trưởng Phòng chịu trách nhiệm nghiên cứu, báo cáo về nội dung kháng nghị; Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong nội bộ Ngành, các VKSND quận, huyện phải trao đổi với các Phòng nghiệp vụ của VKSND thành phố trước khi ban hành kháng nghị; Phòng 7 và các Phòng nghiệp vụ chủ động trong kiểm sát bản án, quyết định; Phòng 1 chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 01 về án tạm đình chỉ, chuẩn bị nội dung Hội nghị phối hợp giải quyết liên ngành.

Thứ ba, Lãnh đạo, công chức hai cấp phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác nghiệp vụ, nhất là sử dụng phần mềm hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của VKSND thành phố để xử lý kịp thời các chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao và VKSND thành phố; Thực hiện số hóa hồ sơ, thực hiện trình chiếu hình ảnh, chứng cứ tại phiên tòa; Triển khai thực hiện Đề án ghi âm, ghi hình.

Thứ tư, Phòng 15 chủ trì, tổ chức lớp học bồi dưỡng kỹ năng hình sự cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hai cấp Kiểm sát; Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ (đợt 2) theo Nghị Quyết năm 2019 của Ban Cán sự Đảng; Tham mưu Lãnh đạo VKSND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thứ năm, các đơn vị thực hiện thắt chặt chi tiêu, cắt giảm 70% kinh phí Hội nghị, công tác phí; tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên, bảo đảm chi cho các hoạt động nghiệp vụ; Thực hiện tốt quản lý và sử dụng tài sản công tại các đơn vị.

Thứ sáu, Văn phòng tổng hợp tham mưu cho Viện trưởng  VKSND thành phố dửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định như: Quy định tạm thời về Quản lý án hình sự tập trung tại VKSND thành phố Đà Nẵng; sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua- khen thưởng, Quy chế công tác văn thư, lưu trữ…tạo hành lang pháp lý để cá đơn vị, cá nhân thực hiện.

Thứ bảy, Thực hiện đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2020  đúng thực chất theo Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao). Từ đó, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tạo động lực phấn đấu của công chức và người lao động hai cấp Kiểm sát trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh của Hội nghị giao ban Quý III năm 2020

                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                            VH (VPTH) ảnh Thanh Vân