menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính
Đăng ngày 28-09-2020 15:32

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 22/09/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà phối hợp cùng Tòa nhân dân quận Sơn Trà tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính về việc“Khiếu kiện yêu cầu hủy các Quyết định hành chính. Người khởi kiện: Ông Lương Quang Trường; Người bị kiện: Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn (nay là Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn) và Chi cục thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị Thanh Hương.

Vụ án này do Kiểm sát viên Trần Thị Hương Thu kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên tòa.

 Toàn cảnh phiên tòa

Nội dung vụ án

Tại thông báo số 778/TB-CCT ngày 21/12/2018 của Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn thì hộ ông Trường phải nộp số tiền đối với thửa đất số 242, tờ bản đồ số 07, đường quy hoạch 15m lề 5m thuộc khu số 4 mở rộng khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, diện tích 150 m2 (33,5 m2 là đất trong hạn mức, 114,5 m2 là đất ngoại hạn mức) là 1.411.799.984 đồng, số tiền hộ ông Trường được miễn giảm không thu là 555.449.994đ. Vậy số phải nộp số tiền 856.349.990đ. Do không đồng ý với cách xác định số tiền sử dụng đất được miễn giảm của Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn, khi tính tiền sử dụng đất phải nộp có nhân hệ số, nhưng khi xác định tiền miễn giảm lại không nhân hệ số điều chỉnh. Việc xác định số tiền giảm không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ tài chính (sửa đổi khoản 2 Điều 16 Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị dịnh số 45 ngày 15/5/2014 của Chính phủ) quy định: “Trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì số tiền miễn giảm xác định theo giá đất tại bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành” nên ông Lương Quang Trường đã có đơn khiếu nạigửi đến Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn. Đến ngày 26/02/2019, Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn ra Quyết định số 1359/QĐ-CT của về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của của ông Trường có nội dung không đồng ý với khiếu nại. Vì vậy ông Lương Quang Trường đã khởi kiện các yêu cầu Tòa án nhân dân quận Sơn Trà: Yêu cầu hủy Quyết định số 1359/QĐ-CT ngày 26/02/2019 của Chi cục thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn; hủy thông báo số 778/TB-CCT ngày 21/12/2018 của Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành các thủ tục tố tụng hành chính của Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng từ khi khai mạc phiên toà đến trước khi HĐXX nghị án. Đồng thời kiểm sát chặt chẽ việc hỏi và tranh luận tại phiên toà. Kiểm sát viên đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, tham gia đặt các câu hỏi một cách ngắn gọn, trọng tâm, bám sát nội dung vụ án, thể hiện được vai trò của mình bằng việc chủ động tham gia xét hỏi để làm rõ các tình tiết khách quan của vụ án. Qua vụ án này, KSV đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình khi thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên toà.

Trần Thị Hương Thu – VKSND quận Sơn Trà