menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020
Đăng ngày 10-10-2020 08:49

Vào ngày 07/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đã trực tiếp tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang.

Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác năm 2020 về việc trực tiếp kiểm sát một đơn vị tư pháp trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Ngày 21 tháng 9 năm 2020 đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-VKS-HV Quyết định tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát hồ sơ khiếu nại, tố cáo 

Nội dung việc kiểm sát trực tiếp nhằm đánh giá toàn diện thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp; phát hiện và đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc. Qua đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị giải quyết những tồn tại, vướng mắc đó nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang.

Việc kiểm sát cũng nhằm mục đích tăng cường trong công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang ngày càng tốt hơn, để đảm bảo thực hiện tốt những nhiệm vụ của của từng đơn vị cũng như nhiệm vụ chính trị tại địa phương, không để những vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, đông người gây mất tình hình anh ninh, trật tự trên địa bàn huyện Hòa Vang.

         Nguyễn Nghiệp – VKSND huyện Hòa Vang