menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Đăng ngày 10-10-2020 09:03

Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2020, tại Công an quận Hải Châu, đoàn kiểm sát của VKSND quận Hải Châu do đồng chí Lê Viết Sĩ - Phó Viện trưởng, cùng các thành viên trong đoàn kiểm sát đã công bố Quyết định số 02/QĐ-VKS và Kế hoạch số 03/KH-VKS ngày 29/9/2020 về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, Công an phường Phước Ninh, Công an phường Bình Thuận và Công an phường Hải Châu 2. Thời gian kiểm sát từ ngày 07 tháng 10 năm 2020 đến ngày 14 tháng 10 năm 2020.

Đoàn kiểm sát làm việc tại Công an quận Hải Châu

Tham dự buổi công bố Quyết định kiểm sát có đồng chí Thượng tá Đặng Bảo Tùng – Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, các đồng chí là đại diện chỉ huy Công an phường Phước Ninh, Công an phường Bình Thuận, Công an phường Hải Châu 2 và chỉ huy các đội điều tra của Công an quận Hải Châu.

Đồng chí Lê Viết Sĩ – Phó Viện trưởng công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra và Công an các phường chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để cung cấp cho Đoàn kiểm sát theo đúng thời gian Kế hoạch kiểm sát. Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu - đồng chí Thượng tá Đặng Bảo Tùng đã chỉ đạo các đội điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra và Công an các phường nghiêm chỉnh chấp hành và chuẩn bị hồ sơ, sổ sách để phục vụ đoàn kiểm sát.

Đồng chí Đặng Bảo Tùng phát biểu chỉ đạo các đội điều tra và Công an phường phối hợp thực hiện công tác kiểm sát theo Kế hoạch

Phan Anh – VKSND quận Hải Châu