menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Đoàn kiểm tra Quận ủy Hải Châu kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nghị quyết 35-NQ/TW tại Chi bộ VKSND quận
Đăng ngày 13-10-2020 07:25

Vào ngày 09/10/2020,  Đoàn kiểm tra của Quận ủy Hải Châu đã có buổi làm việc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW đối với Chi bộ và đồng chí bí thư Chi bộ VKSND quận Hải Châu.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Quận ủy Hải Châu, Đoàn kiểm tra của Quận ủy Hải Châu đã có buổi làm việc trực tiếp tại đơn vị với thành phần đoàn kiểm tra gồm các đồng chí là đại diện các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Quận ủy Hải Châu do đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy –UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Hải Châu làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Cấp ủy, đồng chí Nguyễn Phước Toán – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Hải Châu trình bày báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW đối với Chi bộ và Báo cáo tự kiểm tra của cá nhân đồng chí bí thư Chi bộ VKSND quận Hải Châu.

Nội dung báo cáo đã thể hiện được kết quả Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã đạt trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2016 đến nay, những mô hình, cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05, tấm gương điển hình trong từng giai đoạn và những chỉ tiêu vượt trội của khâu công tác đột phá. Để có được những hiệu quả cao trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong suốt thời gian qua cũng như việc triển khai nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy cấp trên, Quận ủy Hải Châu cũng như tinh thần “Đoàn kết, Kỷ cương, Hiệu quả”, Nói đi đôi với làm của tập thể Chi bộ; Cấp ủy tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, tổ chức các Hội nghị chuyên đề để bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn đơn vị. Với sự cố gắng của tập thể Cấp ủy trong việc đổi mới công tác quán triệt chỉ đạo, tuyên truyền, nghiên cứu, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ cùng vớitinh thần tự giác thực hiện Chỉ thị 05một cách nghiêm túc nên công tác kiểm tra, giám sát của từng đảng viên trong Chi bộ đã góp phần giúp cho Chi bộ hoàn thành được các nhiệm vụ do Cấp ủy địa phương giao phó.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, tập thể Cấp ủy cũng như cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế còn gặp phải đề xuất, kiến nghị trong việc thi đua khen thưởng trong đợt sơ kết 05 năm thực hiện Chi thị 05-CT/TW trong thời gian tới với Ban thường vụ Quận ủy Hải Châu nhằm khích lệ, động viên cho những cá nhân, tập thể trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua báo cáo tự kiểm tra của tập thể và cá nhân Bí thư trước Đoàn kiểm tra cũng như việc kiểm tra sổ sách lưu trữ, Kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm của Chi bộ, Bản cam kết của cá nhân đảng viên, quần chúng trong đơn vị, Đoàn kiểm tra Quận ủy Hải Châu đã có những đánh giá cao đối với kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 35-NQ/TW mà Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã đạt được từ năm 2016, đặc biệt là những bước chuyển biến tích cực của Chi bộ trong việc đề ra những mô hình, cách làm hay từ năm 2019 đến 9 tháng đầu năm 2020. Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy cũng đã có những chỉ đạo sâu sắc để Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ Quận ủy Hải Châu giao phó cũng như Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất rất thiết thực của Chi bộ để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 35-NQ/TW trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra Quận ủy Hải Châu

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Phước Toán gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đoàn kiểm tra Quận ủy Hải Châu, đồng thời ghi nhận tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra về những thiếu sót trong một số nội dung cụ thể mà Chi bộ còn gặp phải để khắc phục trong thời gian tới. Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu sẽ tiếp tục truyền thống phản hồi kịp thời, nhanh chóng đến Quận ủy Hải Châu để tạo sự liên kết chặt chẽ, đảm bảo cho công tác chỉ đạo cũng như sự hỗ trợ kịp thời của Quận ủy Hải Châu.

 Quỳnh Trang - VKSND quận Hải Châu