menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cụm Thi đua số 2: Ký kết giao ước thi đua năm 2021
Đăng ngày 09-01-2021 03:44

Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2021, tại VKSND thành phố Hà Nội, Cụm thi đua số 2 (gồm các VKSND thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tham dự có các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng và các cá nhân đại diện cho các tập thể điển hình tiên tiến trong Khối Thi đua số 2.

                                                                                                  Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của cụm số 2 trong năm 2020. Theo báo cáo,  trong năm 2020, Cụm Thi đua số  2 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, trong đó VKSND thành phố Hồ Chí Minh đã được Hội đồng Thi đua cấp Nhà nước tặng danh hiệu “ Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”.

Dưới sự chủ trì của đồng chí  Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội, đại diện các tập thể đã trao đổi những cách làm hay của các đơn vị như : Phòng 9, Phòng 15 (VKSND thành phố Hà Nội), các VKSND thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng về công tác đào tạo, tự đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ, công tác đột phá…Nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị. Động viên khen thưởng kịp thời, gắn công tác đột phá với các phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng chia sẽ những khó khăn trong dịch bệnh Covid-19, những phương án, biện pháp thực hiện chỉ tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Co vid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, phối hợp  với các  Ngành phòng, chống tội phạm trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, VKSND thành phố đã tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; gắn công tác đánh giá cán bộ với thành tích thi đua của đơn vị theo hướng thực chất. VKSND thành phố Cần Thơ cũng chia sẽ kinh nghiệm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nhất là sổ sách điện tử, tăng cường công tác thanh tra tại phiên tòa…

Hội nghị  góp ý, thảo luận và thống nhất với Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do Chánh Văn phòng VKSND thành phố Hồ Chí MInh- Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2021 trình bày và  tổ chức Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2021 giữa 5 thành viên trong Khối thi đua số 2./.