menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê - Triển khai công tác kiểm sát năm 2021
Đăng ngày 22-01-2021 04:14

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát  nhân dân thành phố Đà Nẵng và được sự đồng ý của Thường trực Quận ủy Thanh Khê, ngày 19/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Tiến - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân tối cao, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Tiến - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân tối cao, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Văn Phòng tổng hợp, Thanh tra - Khiếu tố, Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và toàn thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Khương, Viện trưởng trình bày báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát năm 2020. Trong năm 2020, các chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị đã đạt và vượt so với kế hoạch công tác năm 2020 đề ra. Tập thể lãnh đạo đơn vị đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tình hình tội phạm năm 2020 trên địa bàn quận Thanh Khê có một số loại tội phạm vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp như tội phạm về Giết người, Cố ý gây thương tích, tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao. tổng số án hình sự khởi tố mới trên địa bàn quận Thanh Khê là 176 vụ/ 238 bị can, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 05 vụ, 24 bị can. Về dân sự: Các tranh chấp chủ yếu là tranh chấp về ly hôn, chia tài sản chung, tranh chấp về hợp đồng dân sự, hợp đồng tín dụng, tranh chấp về quyền sử dụng đất… Án Dân sự, HNGĐ tại địa bàn quận Thanh Khê tăng 139 vụ, giảm 95 việc so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tranh chấp phức tạp kéo dài, các quan hệ tranh chấp ngày càng đa dạng và xuất hiện nhiều trường hợp, tình tiết gây khó khăn trong quá trình giải quyết cho cơ quan tố tụng. Trong các khâu công tác trong năm đơn vị đã thực hiện số hóa hồ sơ đối với án hôn nhân gia đình và hồ sơ việc hành chính áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.


Đồng chí Lê Văn Khương, Viện trưởng Báo cáo kết quả công tác kiểm sát và kết quả thi đua 2020

Đồng thời, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phó Viện trưởng đã trình bày Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của VKSND quận Thanh Khê, Kế hoạch đã bám sát việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2021; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2021 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng về công tác kiểm sát năm 2021, quán triệt thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” của ngành Kiểm sát nhân dân và nhiệm vụ trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2021. Đồng thời xác định các giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Ngành và phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phó Viện trưởng triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng  đánh giá cao kết quả đạt được của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đặt ra, khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã nêu. Đồng chí đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSNDTC, xây dựng hệ thống chỉ tiêu phù hợp với chỉ tiêu của ngành, lấy các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại là khâu công tác đột phá. Bên cạnh đó cần quan tâm đến công tác cán bộ, đào tạo cán bộ có trình độ lẫn chiều sâu.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Văn Khương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố. Thay mặt đơn vị đồng chí đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thường trực Quận ủy. Đơn vị sẽ bổ sung các ý kiến chỉ đạo của Ngành và cấp ủy địa phương vào Kế hoạch công tác của đơn vị. Viện kiểm sát quận Thanh Khê rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo quận Thanh Khê, sự phối hợp của các ngành để giúp đơn vị hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra.

Trung Thành – Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê