menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên xe ô tô
Đăng ngày 30-01-2021 03:50

Sáng ngày 22/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản theo Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 17 ngày 11/01/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Theo Quyết định thi hành án số 518, 519/QĐ-CCTHADS ngày 12/12/2017 của Cơ quan Thi hành án dân sự quận Hải Châu có nội dung buộc: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Thương mại và dịch vụ Đăng Xuân Ánh (Địa chỉ: Tổ 16, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) phải trả cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam số tiền 1.406.167.266 đồng. Trong trường hợp Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Đăng Xuân Ánh không thanh toán nợ cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thì toàn bộ tài sản thế chấp là xe ô tô tải có mui 03 chỗ ngồi, nhãn hiệu THACO BKS 43C-094.54 được xử lý để đảm bảo thi hành án.

Tài sản cưỡng chế

Trong quá trình thi hành án, Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Đăng Xuân Ánh không có khả năng trả được nợ. Đến ngày 11/01/2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu đã ra Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 17 về việc kê biên, xử lý tài sản.

Ngày 22/01/2021, Chi cục thi hành án dân sự quận Hải Châu phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế, kê biên và niêm phong tài sản, đảm bảo thi hành bản án theo quy định. Việc cưỡng chế được tiến hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật.

Thanh Vân  – VKSND quận Hải Châu