menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu – Hội nghị triển khai công tác năm 2021
Đăng ngày 26-01-2021 05:29

Thực hiện Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 04/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ công tác năm 2021, sáng ngày 20/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Bung – Phó viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng tổng hợp, phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra – Khiếu tố; Về phía Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu có đồng chí Lê Đường - Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động trong đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Văn Giang - Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác kiểm sát năm 2020 và đồng chí Lê Đường trình bày kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021. Trong phần tham luận tại Hội nghị, các đồng chí Kiểm sát viên đã phát biểu nêu ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020 và qua đó nêu ra một số giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị.

Đ/c Lê Đường trình bày kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã đạt được trong năm 2020. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác nghiệp vụ của năm 2020 và có ý kiến chỉ đạo, đưa ra một số yêu cầu đối với Viện kiểm sát Liên Chiểu nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác trong năm 2021.

Đ/c Nguyễn Văn Bung – Phó viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt đơn vị, đồng chí Lê Đường đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bung, quyết tâm cùng tập thể đơn vị tiếp tục phát huy những việc đã làm được, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao.

Văn Quý – VKSND quận Liên Chiểu