menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an quận Liên Chiểu
Đăng ngày 19-11-2021 08:40

Sáng ngày 11/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Liên Chiểu đã công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Liên Chiểu.

Thực hiện Quyết định số 475/QĐ-VKS của Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua công tác trực tiếp kiểm sát, sáng ngày 11/11/2021, VKSND quận Liên Chiểu đã công bố Kết  tại Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu.

Hình ảnh: VKSND quận Liên Chiểu công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát

Qua việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố thời điểm từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021. VKSND quận Liên Chiểu đã đánh giá và kết luận một số nội dung:

1. Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu về cơ bản đã ghi chép đầy đủ việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và đã thực hiện thông báo việc tiếp nhận đến Viện kiểm sát theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017; công tác chỉ đạo giải quyết nguồn tin về tội phạm được chú trọng; việc tổ chức triển khai kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; không có trường hợp để quá hạn thời hạn kiểm tra xác minh theo luật định; công tác phối hợp liên ngành luôn được chú trọng đối với những nguồn tin phức tạp, có nhiều quan điểm đánh giá tài liệu, chứng cứ nhờ đó số lượng nguồn tin được giải quyết đảm bảo được tính chính xác.

2. Chỉ ra một số vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm như: Việc không ban hành thông báo tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm cho Viện kiểm sát (05 tin); Việc chậm chuyển hồ sơ thông tin vụ việc (09 tin); Vi phạm về thời hạn chuyển hồ sơ đề nghị gia hạn (02 tin); Vi phạm về thời hạn ban hành Thông báo tiếp nhận thông tin tội phạm và ra Quyết định phân công giải quyết (01 tin); Việc chậm ban hành Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin (01 tin).

3. Đã đánh giá một số nguyên nhân dẫn đến việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm gặp nhiều khó khăn, kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT tiến hành rút kinh nghiệm trong đơn vị và có biện pháp khắc phục những vi phạm trong thời gian tới.

Hình ảnh: Cơ quan CSĐT Công quận Liên Chiểu phát biểu sau kết luận

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí đứng đầu của các Đội nghiệp vụ của Cơ quan CSĐT trong quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin ban đầu, quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin, Thượng tá Huỳnh Văn Bình – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT quận Liên Chiểu đã phát biểu tiếp thu những nội dung của Bản kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát, chỉ đạo Cơ quan CSĐT chấn chỉnh, khắc phục vi phạm và sẽ có văn bản trả lời Viện kiểm sát sớm nhất./.

Văn Quý – VKSND quận Liên Chiểu