menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu tăng cường thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự
Đăng ngày 22-11-2021 04:04

Việc thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm là một trong những giải pháp tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, kỹ năng xét hỏi, tranh luận cho đội ngũ Kiểm sát viên. Theo đó, Lãnh đạo VKSND quận Hải Châu quán triệt tất cả Kiểm sát viên phải thực hiện nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm.

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến đời sống nhân dân mà còn trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch công tác năm của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Với quyết tâm cao nhằm khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhất kế hoạch đề ra, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp, trong đó có chỉ tiêu về phối hợp với Tòa án chọn và thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm. Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đã mang lại hiệu quả cao. Bản thân Kiểm sát viên thực hiện bắt buộc phải chuẩn bị thật tốt mọi vấn đề cần thiết, nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ các luận cứ, luận chứng, dự kiến các tình huống có thể phát sinh, các nội dung đối đáp, tranh luận với luật sư, bị cáo và người tham gia tố tụng khác. Đồng thời, đối với những phiên tòa rút kinh nghiệm thì Lãnh đạo, Kiểm sát viên và cán bộ làm công tác hình sự đều tham dự phiên tòa; xây dựng những mẫu nhận xét, đánh giá để sau phiên tòa tổ chức họp rút kinh nghiệm. Việc đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm trên tinh thần phát huy những mặt đạt được, đồng thời đánh giá những mặt còn tồn tại để đề ra phương án thực hiện tốt hơn.

Tiêu chí chọn vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm cũng được chú trọng, căn cứ vào đặc điểm tình hình tội phạm ở địa phương; năng lực, kinh nghiệm của từng Kiểm sát viên và mục tiêu cần rút kinh nghiệm để chọn những vụ án phù hợp, trong đó, đơn vị chủ động chọn những vụ án phức tạp, gây ảnh hưởng dư luận, có luật sư bào chữa cho bị cáo. Việc lựa chọn những vụ án có tiêu chí như đã nêu sẽ giúp cho Kiểm sát viên trẻ có sự hoàn thiện trong việc tự học tập, nâng cao năng lực công tác, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, nhất là kỹ năng xét hỏi và tranh luận.

Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm và đạt hiệu quả cao. Ngày 18/11/2021, đơn vị tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân quận Hải Châu thực hiện 02 phiên tòa rút kinh nghiệm  về tội "Trộm cắp tài sản" và tội "Đánh bạc". Sau phiên tòa, đơn vị sẽ tổ chức họp đánh giá, nhận xét để rút kinh nghiệm chung.

Kiểm sát viên Đinh Ngọc Vĩnh - Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

 

KSV Ngô Thị Thảo Nguyên - Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Với những hiệu quả của phiên tòa rút kinh nghiệm như nêu trên, trong thời gian đến Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu tiếp tục tăng cường thực hiện, mỗi Kiểm sát viên ít nhất hai đến ba phiên tòa./.

 Viết Sĩ - VKSND Q. Hải Châu