menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an quận Liên Chiểu
Đăng ngày 24-11-2021 08:55

Vào ngày 23/11/2021,Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Liên Chiểu đã tiến hành công bố quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an cùng cấp

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-VKS ngày 03/11/2021 của Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Liên Chiểu.Đoàn công tác của VKSND quận Liên Chiểu do ông Trần Văn Giang - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành công tác kiểm sát trực sát theo quy định của Ngành.

Sau khi nghe Lãnh đạo Nhà tạm giữ báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác giam, giữ, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ. VKSND quận Liên Chiểu tiến hành nghiên cứu toàn bộ sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam, phạm nhân…

Hình ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc của VKSND quận Liên Chiểu tại Nhà tạm giữ Công an quận Liên Chiểu

Qua kiểm sát nhận thấy, Nhà tạm giữ đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Sars-Cov2. Bên cạnh đó, trong quá trình bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố vừa qua, Nhà tạm giữ cũng đã chủ động phối hợp với UBND phường Hòa Khánh Nam tổ chức rà soát, cung cấp danh sách các cử tri là người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an quận Liên Chiểu, đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn tồn tại một số thiếu sót được Đoàn công tác chỉ ra và yêu cầu khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND quận Liên Chiểu đã công bố dự thảo kết luận và dự thảo kiến nghị yêu cầu Nhà tạm giữ Công an quận Liên Chiểu kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành tạm giữ, tạm giam./.                                   

                                                                    Thu Hiền – VKSND quận Liên Chiểu