menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội Đồng nhân dân huyện Hòa Vang làm việc với các các quan tư pháp về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hòa Vang
Đăng ngày 24-11-2021 08:44

Ngày 17/11/2021, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế Hội Đồng nhân dân (HĐND) huyện Hòa Vang đã tiến hành làm việc với Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Hòa Vang theo Kế hoạch số: 07/KH-ĐGS ngày 16/9/2021 về tổ chức giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác THADS.

Tại buổi làm việc của Ban pháp chế HĐND huyện Hòa Vang có sự tham sự của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hòa Vang và Công an huyện Hòa Vang. Đoàn giám sát đã yêu cầu Chi cục THADS huyện Hòa Vang cung cấp 05 bộ hồ sơ tác nghiệp THADS của các Chấp hành viên đang thụ lý có sai sót, có kiến nghị. Sau khi Đoàn giám sát nghiên cứu hồ sơ đã phát hiện sai sót trong việc thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án.

Hình ảnh: Toàn cảnh Buổi làm việc của Ban pháp chế HĐND huyện Hòa Vang tại Chi cục THADS  

Qua buổi làm việc Đoàn công tác của Ban pháp chế đã nhận xét việc chấp hành pháp luật tại Chi cục THADS huyện Hòa Vang trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều sai sót, dẫn đến việc thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án gặp nhiều khó khăn, làm phát sinh việc khiếu nại, khởi kiện liên quan đến vấn đề kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản, giao tài sản… mà trong đó có lỗi của các Chấp hành viên trong việc chấp hành pháp luật về THADS; đồng thời đã yêu cầu Chấp hành viên và Chi cục THADS huyện Hòa Vang phải nghiêm túc rút kinh ghiệm và có biện pháp khắc phục ngay. 

Hình ảnh: VKSND huyện Hòa Vang cùng Công an huyện Hòa Vang tại buổi làm việc của Ban pháp chế HDND cùng cấp

Nguyễn Văn Khánh- Phó Viện trưởng VKSND huyện Hòa Vang

Main is temporarily unavailable.