menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ công chức và bình xét thi đua đơn vị 2021
Đăng ngày 26-11-2021 09:44

Thực hiện Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức và người lao động năm 2021; Kế hoạch số 1821/KH-VKS ngày 29/10/2021 của VKSND thành phố Đà Nẵng nhận xét, xếp loại cán bộ, công chức và người lao động năm 2021. 

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, VKSND huyện Hòa Vang đã tiến hành đánh giá chất lượng cán bộ, phân loại cán bộ công chức và bình xét thi đua- đề nghị khen thương cá nhân, đơn vị 2021. Về tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Ngô Thọ Nam – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng cùng sự tham gia của đồng chí Hoàng Vũ Thành – Phó Phòng tổ chức cán bộ  cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị tham dự.

Hình ảnh: Toàn cảnh Hội nghị của VKSND huyện Hòa Vang

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Vũ Thành đã lưu ý một số điểm mới trong công tác nhận xét, đánh giá và xét thi đua năm 2021, quán triệt mục đích, yêu cầu, nguyên tắc nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ theo đúng quy định, khẳng định công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm là một yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, và không hề dễ dàng, mang tính nhạy cảm vì có ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác của công tác cán bộ. Tuy nhiên, công tác này có ý nghĩa quyết định trong việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ cũng như giúp cán bộ nhận thức đầy đủ ưu điểm để phát huy, khuyết điểm, hạn chế để khắc phục, luôn nỗ lực phấn đấu liên tục, toàn diện trên các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kỉ luật, hiệu quả công tác của từng cán bộ.

Hội nghị đã diễn ra đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục. Các bộ, công chức đã nêu lên những mặt đã làm được và tự nhận những hạn chế tồn còn tại của bản thân trước tập thể đơn vị. Các góp ý, nhận xét đều thể hiện sự thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, chỉ ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy và những tồn tại, hạn chế, của từng cá nhân trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao ở mỗi khâu công tác để khắc phục, rút kinh nghiệm chung… Cán bộ, công chức được góp ý đã thể hiện thái độ cầu thị, tiếp thu ý kiến khắc phục sửa chữa.

Đồng chí Ngô Thọ Nam cũng đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương kết quả công tác năm 2021 của đơn vị đồng thời định hướng cho đơn vị phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong thời gian đến.

Kết thúc phần tự kiểm điểm, đồng chí Phạm Văn Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Hòa Vang, đã thay mặt Lãnh đạo đơn vị cảm ơn các đồng chí tham dự Hội nghị đã có những góp ý chân thành, sâu sắc để mỗi đồng chí tiếp tục cố gắng rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Huỳnh Công Hưng – VKSND huyện Hòa Vang