menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu: Kiểm sát cưỡng chế thi hành án
Đăng ngày 20-12-2021 09:48

Ngày 20.12.2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kiểm sát việc thi hành án theo Quyết định cưỡng chế số 13 ngày 29.12.2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Quyết định thi hành án số 457/QĐ-CCTHADS ngày 23.12.2019 và Quyết định cưỡng chế trả lại công trình xây dựng và diện tích đất số 13/QĐ-CCTHADS ngày 29.12.2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu có nội dung buộc Công ty TNHH Thương mại Núi Thành phải trả lại phần đất đang sử dụng có diện tích 364,25m2 cho Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng và tài sản gắn liền trên đất gồm tường rào và Văn phòng làm việc có diện tích 35,2m2 tại địa chỉ 469 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; buộc Công ty TNHH Thương mại Núi Thành tháo dỡ, di dời các tài sản do Công ty TNHH Thương mại Núi Thành đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Hội đồng cưỡng chế

Quá trình giải quyết thi hành án, Công ty TNHH Thương mại Núi Thành nhiều lần cam kết xin tự tháo dỡ, di dời để bàn giao tài sản cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, tuy nhiên đến nay vẫn không thực hiện cũng như không bàn giao tài sản theo Bản án của Tòa án.       

Đến sáng ngày 20.12.2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu và các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm sát việc thi hành án. Việc thi hành án được tiến hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật, bàn giao lại mặt bằng cho Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Hình ảnh trước và sau khi thi hành án

 Ngọc Vĩnh – Viện KSND quận Hải Châu