menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ VKSND quận Cẩm Lệ tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2021
Đăng ngày 27-12-2021 08:05

Ngày 22/12/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Viện và Đảng viên Chi bộ năm 2021.

Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Quận ủy Cẩm Lệ cùng tập thể, cá nhân lãnh đạo và các Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ thay mặt Chi bộ thông qua Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, ngay từ đầu năm công tác, Chi bộ đã tổ chức quán triệt Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSNDTC, Kế hoạch công tác của VKSNDTP đến toàn thể CB, ĐV. Trên cơ sở đó, chi bộ đã chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị và các chương trình của các bộ phận nghiệp vụ về công tác năm 2021; đồng thời ban hành Nghị quyết về thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ của năm. Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, trong năm Chi bộ và đơn vị Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đạt chỉ tiêu và vượt một số chỉ tiêu quan trọng các khâu công tác chuyên môn nghiệp vụ theo Kế hoạch công tác năm và Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng cao, không có trường hợp nào khởi tố, truy tố oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, tỷ lệ kết thúc điều tra, truy tố vượt kế hoạch đề ra; Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ Cán bộ, Đảng viên; thiện tốt công tác phát triển Đảng viên. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được chú trọng và tăng cường theo chỉ đạo của thành phố và của quận. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án hiệu quả nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh. Do đó, trong năm, không có bất kỳ CB, CC nào của đơn vị bị nhiễm dịch, đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt mục tiêu kép. Bên cạnh đó, đã vận động CB, CC trong đơn vị có những đóng góp thiết thực về vật chất và tinh thần, góp phần cùng chính quyền thành phố và địa phương từng bước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

Trên cơ sở Báo cáo của Chi bộ, tự kiểm điểm của cá nhân lãnh đạo và các Đảng viên trong Chi bộ, Hội nghị đã thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Kết quả đánh giá, xếp loại của tập thể Chi bộ, Đảng viên năm 2021, 100% nhất trí đề nghị xếp loại chất lượng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 02 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

                                                                                               Khánh Linh- Viện KSND quận Cẩm Lệ