menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân quận Ngũ Hành Sơn thực hiện các hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự
Đăng ngày 24-12-2021 09:39

Trong tháng đầu tiên của việc thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện nhiều vi phạm của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) và Tòa án nhân dân (TAND) cùng cấp trong THADS và đã kịp thời ban hành kiến nghị, yêu cầu khắc phục.

Đối với Chi cục THADS quận Ngũ Hành Sơn, VKSND quận Ngũ Hành Sơn nhận thấy Chi cục THADS cùng cấp đã tiến hành thu phí thi hành án vượt mức quy định theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 216 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí thi hành án dân sự và tiến hành lập Biên bản thỏa thuận của các đương sự chưa đúng quy định tại Khoản 03 Điều 01 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật THADS. VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành kiến nghị số 02/KN-VKSNHS ngày 17/12/2021 đối với Chi cục THADS cùng cấp về vi phạm này. Ngoài ra đối với việc tiêu hủy, xung công tang vật chứng trong các vụ án hình sự, VKSND quận Ngũ Hành Sơn ban hành văn bản yêu cầu Chi cục THADS quận Ngũ Hành Sơn tiến hành tổ chức tiêu hủy vật chứng theo quy định. Ngày 23/12/2021, Chi cục Thi hành án dân sự Q. Ngũ Hành Sơn tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Một số hình ảnh về thi hành án tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự

Kiểm sát viên VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện các nhiệm vụ theo đúng pháp luật về công tác thi hành tiêu hủy tại các Bản án đã đã tuyên của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục THADS quận Ngũ Hành Sơn. Đối với các loại tang vật bằng kim loại, sắt không còn sử dụng tiêu hủy bằng cách đập cong, đập nát làm biến dạng hoàn toàn. Đối với tang vật là ma túy tiêu hủy bằng cách hòa tan trong nước để mất công năng sử dụng và tiến hành xả thải đúng quy định. Việc tiêu hủy đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật, quá trình tiêu hủy đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, qua công tác kiểm sát, nhận thấy nhiều Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng Tòa án cùng cấp chưa tiến hành chuyển giao đến Chi cục THADS cùng cấp để thi hành án là vi phạm quy định tại Điều 2 và khoản 1,2,3 Điều 28 Luật thi hành án dân sự. VKSND quận Ngũ Hành Sơn cũng đã ban hành kiến nghị số 01/ KN-VKSNHS ngày 14/12/2021 đối với Tòa án cùng cấp về vi phạm này.

                                                Minh Nguyệt – VKSND quận Ngũ Hành Sơn