menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự Cẩm Lệ
Đăng ngày 30-12-2021 12:14

Chiều ngày 27/12/2021, tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận đã tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo quy định.

Thi hành các quyết định thi hành án số 147/QĐ-CCTHADS ngày 10/11/2021, Quyết định số 217 ngày 06/12/2021, ngày 10/12/2021 Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ đã ra Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 04/QĐ-CCTHADS. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, chiều ngày 27/12/2021 tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng theo quy định.

 Vật chứng tiêu hủy

Vật chứng tiến hành tiêu hủy là ma túy dạng đá loại Methamphetamine còn lại sau giám định và toàn bộ vỏ bao gói mẫu, 01 cây gỗ gãy được thu giữ trong các vụ án hình sự như ma túy, cố ý gây thương tích,… đã có hiệu lực pháp luật.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu vật chứng, đảm bảo đúng về số lượng, chủng loại được nêu trong bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục thi hành án dân sự. Quá trình kiểm sát nhận thấy thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng theo Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng và theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự. Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã chọn hình thức tiêu hủy vật chứng phù hợp; thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng./.

                                                                                                  Lê Phượng- Viện KSND quận Cẩm Lệ