menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân quận Liên Chiểu kiến nghị Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu trong công tác xử lý vật chứng
Đăng ngày 05-01-2022 10:03

Thực hiện công tác kiểm sát thường kỳ việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Liên Chiểu đã phát hiện một số thiếu sót của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Liên Chiểu trong việc tiêu hủy, xử lý vật chứng.

Chi cục THADS quận Liên Chiểu ra 02 Quyết định thi hành án các vật chứng cần tịch thu, tiêu hủy trong vụ việc theo các Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân nhân (TAND) quận Liên Chiểu nhưng chậm tổ chức thực hiện thi hành theo quy định tại khoản 1 Điều 124 và Khoản 1 Điều 125 Luật THADS về thành lập Hội đồng và tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Hình ảnh: Cuộc họp của Chi cục THADS quận Liên Chiểu 

Ngay sau khi phát hiện thiếu sót của Chi cục THADS, VKSND quận Liên Chiểu đã kiến nghị yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa và rút kinh nghiệm chung nhằm đảm bảo công tác thi hành án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Bùi Thị Hải – VKSND quận Liên Chiểu