menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị công chức người lao động
Đăng ngày 13-01-2022 10:03

Chiều ngày 07/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sơn - Viện trưởng VKSND huyện Hòa Vang đã thông qua kết quả công tác kiểm sát trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Đ/c Trần Minh Quang - Chủ tịch Công đoàn VKSND huyện Hòa Vang thông qua kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của công đoàn năm 2022...Hội nghị đã đánh giá được kết quả việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Trong năm, toàn thể công chức, người lao động của VKSND huyện Hòa Vang đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật, đặc biệt là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch Công tác của đơn vị... Đã đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ trong lĩnh vực dân sự… Phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án xâm phạm sở hữu, trật tự công cộng; ma túy, các tội phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid - 19….. đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả đã được Cấp ủy địa phương đánh giá cao; được Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang tặng Giấy khen vì đã có thành tích tốt trong việc phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc Phòng - An ninh trên địa bàn huyện năm 2021. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đơn vị cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong năm công tác 2022.

Hình ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, tập thể đơn vị đã thảo luận sôi nổi, có trọng tâm đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan và công đoàn trong năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Sơn - Viện trưởng VKSND huyện Hòa Vang phát động phong trào thi đua năm 2022, đề nghị Ban chấp hành công đoàn tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Viện chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao vị trí, vai trò của Kiểm sát viên trong kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính … quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022.

Thúy Hậu - VKSND huyện Hòa Vang