menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận quận Sơn Trà kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam
Đăng ngày 06-06-2022 09:44

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 27.5.2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam 06 tháng đầu năm 2022 tại Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà theo Quyết định số 210/QĐ-VKS ngày 25/5/2022 của Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà.

Đoàn công tác của VKSND quận Sơn Trà do đồng chí Thái Hồng Sơn, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tiến hành kiểm sát trực tiếp hồ sơ tạm giữ, tạm giam, đồng thời trực tiếp kiểm sát từng buồng giam, giữ, kiểm danh, kiểm diện để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm.

Hình ảnh: Đ/c Thái Hồng Sơn công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Sau 01 ngày kiểm sát trực tiếp, Đoàn công tác của VKSND quận Sơn Trà đã thông qua biên bản làm việc, nêu những kết quả mà Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà đã đạt được để tiếp tục phát huy. Trên cơ sở biên bản làm việc, Đoàn công tác đã ban hành kết luận về công tác trên tại Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà.

 Hình ảnh: Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà báo cáo kết quả thực hiện công tác tạm giữ tạm giam trong 06 tháng đầu năm

Minh Tâm- VKSND quận Sơn Trà