menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phục vụ tốt công tác kiểm tra của cấp trên
Đăng ngày 06-06-2022 09:49

Chiều ngày 31/5/2022, Đoàn Kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) năm 2022, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2022 của VKSND thành phố Đà Nẵng về kế hoạch công tác năm 2022 tại VKSND quận Ngũ Hành Sơn trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đoàn Kiểm tra VKSND thành phố Đà Nẵng do đồng chí Ngô Thọ Nam – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn, cùng các thành viên là các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng tổng hợp, Thanh tra - Khiếu tố, Phòng 10. Về phía VKSND quận Ngũ Hành Sơn gồm tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức đơn vị.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Giang – Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn trình bày báo cáo

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2022, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2022 của VKSND thành phố Đà Nẵng trong 06 tháng đầu năm 2022.  Đồng thời cũng  nêu lên một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

 Hình ảnh: Đồng chí Ngô Thọ Nam – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng phát biểu kết luận các nội dung đã kiểm tra.

Sau khi kiểm tra về tất cả các lĩnh vực công tác, đồng chí Ngô Thọ Nam đã ghi nhận các kết quả, chỉ tiêu nhiệm vụ mà VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cũng như  giải đáp các vướng mắc và  gợi ý một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thực hiện các chỉ tiêu công tác của ngành đề ra trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Kế hoạch năm 2022 của đơn vị đã đề ra như: Tăng cường ứng dụng thông tin, số hóa hồ sơ kiểm sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật; tiếp tục xác định án trọng điểm và tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm, phiên toà có trình hình hình ảnh tài liệu chứng cứ; phối hợp với cơ quan điều tra xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiến nghị đối với vi phạm; tiến hành các hoạt động trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp,... Đồng chí cũng đề nghị tập thể đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục các khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Hồng Giang – Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Thọ Nam – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng và bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, mong muốn trong thời gian sắp tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện thành phố để đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra.

Trần Văn Đức – VKSND quận Ngũ Hành Sơn