menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp
Đăng ngày 15-06-2022 01:53

Thực hiện Quyết định số 156/QĐ-VKS và Kế hoạch số: 157/KH-VKS ngày 12/4/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về việc kiểm sát vtrực tiếp iệc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự (THADS). Ngày 08/6/2021, VKSND quận Liên Chiểu tiến hành công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS quận Liên Chiểu.

Để thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 về công tác kiểm sát THADS và Kế hoạch số 157/KH-VKS ngày 12/4/2022, VKSND quận Liên Chiểu tập trung kiểm sát theo chuyên đề nhằm kiểm sát việc ra quyết định THADS và trình tự tổ chức thi hành án; việc xác minh và phân loại án; việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm thi hành án; việc xác nhận kết quả THADS và việc ra các quyết định: hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, xác định việc chưa có điều kiện THADS; việc quản lý, thu, chi, thanh toán tiền thi hành án; việc thu và sử dụng phí thi hành án.

Hình ảnh: Bà Bùi Thị Hải Phó Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu phát biểu tại buổi công bố Kết luận

Tại buổi làm việc của Đoàn công tác của VKSND quận Liên Chiểu đã công bố toàn văn Kết luận trực tiếp kiểm sát số 228/KL-VKS ngày 31/5/2022. Theo đó, Chi cục THADS quận Liên Chiểu đã thực hiện tốt việc lập, quản lý và sử dụng các loại sổ sách về thi hành án, việc tiếp nhận, vào sổ thụ lý các bản án, quyết định của Tòa án chuyển giao cũng như việc chủ động ra quyết định thi hành án, giao nhận các quyết định về thi hành án, chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận cũng như chủ động phối hợp với các cơ quan liên ngành trong việc giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại và thiếu sót trong công tác THADS.

Hình ảnh: Ông Nguyễn Chung - Chi Cục trưởng THADS quận Liên Chiểu phát biểu 

Thay mặt Chi cục THADS quận Liên Chiểu, ông Nguyễn Chung - Chi cục trưởng, phát biểu ý kiến và nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu và thống nhất toàn bộ nội dung của bản Kết luận của VKSND quận Liên Chiểu. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiến hành họp đơn vị để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng Chấp hành viên có liên quan đến những vi phạm, thiếu sót đã nêu trong bản Kết luận. Bà Bùi Thị Hải - Phó Viện trưởng, Trưởng Đoàn ghi nhận những việc Chi cục THADS quận Liên Chiểu đã thực hiện được, mặc dù khối lượng công việc nhiều, số lượng chấp hành viên còn ít. Đồng thời, đề nghị Chi cục THADS quận Liên Chiểu sau khi họp đơn vị, trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát theo quy định.

Bùi Thị Hải, Phó viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu