menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Quận Sơn Trà họp rà soát, đối chiếu việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
Đăng ngày 27-10-2022 08:17

Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nguồn tin về tội phạm, qua đó đảm bảo thời hạn giải quyết nguồn tin cũng như chỉ tiêu công tác năm của đơn vị. Chiều ngày 21/10/2022, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Sơn Trà, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Sơn Trà phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận cùng cấp tiến hành họp rà soát, phân loại, đánh giá và đề ra các giải pháp trong công tác tiếp nhận và giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận.

Việc hai cơ quan thường xuyên tổ chức họp để rà soát, đánh giá công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin trong tháng không chỉ là thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2022 ngày 07/01/2022 của Liên ngành quận Sơn Trà trong công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm, mà nó còn cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo hai đơn vị đối với công tác này.

Như thường lệ, tại cuộc họp, lãnh đạo hai đơn vị đã nghe Kiểm sát viên (KSV) phụ trách và các đồng chí lãnh đạo các đội điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà báo cáo tiến độ giải quyết các nguồn tin còn tồn đọng, qua đó nêu ra các khó khăn, vướng mắc cũng như hướng giải quyết tiếp theo của từng nguồn tin, Trên cơ sở đó, lãnh đạo hai cơ quan đã có những chỉ đạo kịp thời mang tính chất định hướng từ đó các đồng chí Điều tra viên (ĐTV), KSV có thêm cơ sở cũng như định hướng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nguồn tin còn tồn đọng.

Hình ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Trong tháng, hai cơ quan đã thụ lý tiếp nhận và kiểm sát việc tiếp nhận đối với 32 tin, đã giải quyết: 06 tin, còn đang giải quyết: 26 tin đang trong quá trình giải quyết, không có nguồn tin nào quá hạn giải quyết.

Cùng với việc rà soát, đối chiếu số liệu nguồn tin đã tiếp nhận, giải quyết, số còn lại chưa giải quyết, cuộc họp đã có những đánh giá về những điểm tích cực cũng như những tồn tại trong công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin tại hai đơn vị qua đó lãnh đạo hai đơn vị đã có những chỉ đạo để các đông chí ĐTV, KSV rút kinh nghiệm, tránh lặp lại các thiếu sót, vi phạm tương tự.

Đào Đức Hữu – VKSND quận Sơn Trà