menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND quận Hải Châu kiểm sát trực tiếp công tác giam giữ
Đăng ngày 24-11-2022 07:06

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, vào sáng ngày 23.11.2022, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã công bố Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Lê Viết Sĩ - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, thành viên gồm các đồng chí Nguyễn Văn Quốc - Kiểm sát viên và Võ Phạm Khanh - Chuyên viên. Thực hiện quy chế phối hợp, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã mời đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu cùng tham gia kiểm sát trực tiếp.

Đoàn kiểm sát đang làm việc cùng Chỉ huy Nhà tạm giữ CAQ Hải Châu

Trong kế hoạch kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đưa ra một số nội dung cần chú trọng như: Việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam (quy định tại Chương III, V, VI Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và quy định của pháp luật khác có liên quan). Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân (quy định tại Mục 1, 3,4 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan). Về việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân (quy định tại các chương IV, V, VI Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Mục 2, 4 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan). Về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo (quy định tại Chương IX Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Chương XIV Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)

Trọng tâm của đoàn công tác kiểm sát là đôn đốc, nhắc nhở Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu nâng cao trách nhiệm hơn trong công tác giam giữ. Đồng thời phải thực hiện đúng quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Sau thời gian kiểm sát, đoàn kiểm sát sẽ tổng hợp các vi phạm (nếu có), tham mưu lãnh đạo Viện ban hành kết luận đối với Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu.

Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu

Văn Quốc – VKSND quận Hải Châu